Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

< Poprzednia  1 ...  2  3  [4]  5  6  ... 22  Następna >

Dno pradoliny Łeby

27 luty 2013r.

Dno pradoliny Łeby. człowiek i jego osiedle; miejsce ich zajęły torfowiska i podmokłe łąki. Od czasu do czasu zauważyć się dają starorzecza Łeby. Często w dużych nawet połaciach występuje skarłowaciały las, na który składają się: sosna, brzoza i wierzba. Roślinność typowo bagienna. Jedyny ślad działalności człowieka to rowy odwadniające obszary łąkowe zajmujące tu wiele miejsca. Zbocza tego odcinka pradoliny osiągającej za Lęborkiem szerokość 5 km znacznie złagodniały.


Nad Łebą,Słupią i Wieprzą

27 luty 2013r.

NAD ŁEBĄ, SŁUPIĄ I WIEPRZĄ Region ten stanowi północno-wschodnią część stoczystości bałtyckiej Pomorza Zach. Na południu granicę jego tworzy dział wodny pomorski, przebiegający mniej więcej linią najwyższych wzniesień grzbietu pojeziernego. Ku północy teren zwolna opada sięgając po wybrzeże bałtyckie, od wschodu jest sztucznie obcięty b. granicą polską z r. 1939, na zachodzie zaś granica przebiega działem wodnym między Wieprzą a Parsętą w miejscu, gdzie wyższe tereny moreny dennej (ponad 100 m npm) zbliżają się najbardziej do linii brzegu morskiego.


Grupy ludowe na Pomorzu Zachodnim

27 luty 2013r.

Powracamy do interesującego nas wciąż jeszcze tematu, czy na Pomorzu Zach. na przestrzeni od ujścia Odry do granic Ziemi Lubuskiej dałoby się — już naturalnie w sensie historycznym — wyodrębnić pewne grupy ludowe szczątkowo-słowiańskie, które by odpowiadały ich genezie szczepowej? Otóż, zdaje się, do wskaźników w tej dziedzinie dojść możemy na drodze zupełnie innej niż polityczno-administracyjna.


Okres Wielkanocny na pomorzu

27 luty 2013r.

W okresie wielkanocnym praktykowany był na całym Pomorzu zwyczaj "zielonego dyngusu", a więc przejaw słowiańskiej magii drzewa, sięgający poza rzekę Pianę. Nie ma go wprawdzie na Rugii, ale występuje w okolicach Dymina. Tu, tak samo jak na naszym, bliższym Pomorzu, dzieci przynoszą z lasu na dwa tygodnie przed świętami wici brzozowe, stawiają je na oknie w naczyniu z wodą, a w poranek wielkanocny obchodzą śpiących i smagają ich rózgami zielonymi, otrzymując za to dary i poczęstunek.


Kultura duchowa na pomorzu

27 luty 2013r.

Zwróćmy jeszcze uwagę na kulturę duchową. Nieścisłe jest owo zakorzenione uprzedzenie, że "Pomerania non cantat". Lud oczywiście zamilkł, gdy mu już nie wolno było śpiewać w języku ojczystym ani w kościele, ani w szkole, gdy język ten raził Niemców nawet na drodze wiejskiej, czy na polu. Obcego języka lud sercem sobie nie przyswoił. Mogły więc tylko w stanie szczątkowym przetrwać niektóre piosenki, te najbardziej typowe, najbardziej sielskie. Zapamiętali je ludzie starzy, nucąc ukradkiem, w domu.


Miejscowość pomorska Kaleń

27 luty 2013r.

Kaleń pow. kamieński — wieś okolnica, charakterystyczna dla osadnictwa słowiańskiego. kowanego jako przyczynki w diariuszach podróżników czy też archiwaliach dotąd mało eksploatowanych. W podejmowanych dziś badaniach dawny podział na wyraźne grupy etniczne nie jest już nadal miarodajny. Wiemy, że na zachód od Łeby istniały grupy ludowe Karwatków, Kabatków i Niniaków, ale oblicze ich grupowe zamazało się — przetrwało tylko prześmiewne mianowanie sąsiedzkie, zresztą bliżej nie zlokalizowane.


Czego nie starła nawałnica

27 luty 2013r.

CZEGO NIE STARŁA NAWAŁNICA. (Relikty etnograficzne kultury ludowej) ajistotniejszymi reliktami etnograficznymi Pom. Zach. są jego grupy etniczne, pozostałość dawnych. Na powstanie tych grup wpływały warunki fizjograficzne regionu, skład antropologiczny mieszkańców, stosunki polityczne, ekonomiczne, wyznaniowe oraz nieuchwytne często specjalne sytuacje lokalne.


Strona 4 z 22, < Poprzednia  1 ...  2  3  [4]  5  6  ... 22  Następna >