Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

< Poprzednia  1 ...  18  19  20  21  [22]

Pradolina Płutnicy

08 czerwiec 2010r.

Pradolina Płutnicy i jej przedłużenie ku pn.-zach. o nazwie Nadmorskie Błoto, o genezie identycznej jak Pradolina Kaszubska otaczają wielkim łukiem kolejną kępę - Kępę Swarze-wską, której nazwę dała miejscowość Swarzewo (patrz hasło).


wiadomości geograficzne o ziemi puckiej

08 czerwiec 2010r.

Kolejny płat wysoczyznowy zwany Kępą Pucką jest rozległą i największą z istniejących kęp, o prawie równinnej powierzchni. Deniwelacje czyli nierówności terenu utrzymują się w granicach do 5 m, ale miejscami jest on całkiem płaski. Jej zalesiona krawędź od strony Pradoliny Kaszubskiej osiąga wysokości od 92,7 m n.p.m. opodal st. PKP Rekowo, 69,2 m w rejonie Połchowa, a do 47,8 m pod Mrzezinem. Południową część Kępy Puckiej odcina malownicza dolina niewielkiego cieku o nazwie Gizdepka (patrz hasło).


wędrówki po ziemi puckiej

08 czerwiec 2010r.

Wędrując przez ziemię pucką z południa w kierunku północnym przechodzimy najpierw przez Kępę Oksywską. Jest to lekko falista wysoczyzną morenowa, oddzielona od sąsiednich obszarów wysoczyznowych wielkim zakolem Pradoliny Kaszubskiej, a ku morzu opadająca urwistym klifem wysokości 30-40 m.


ziemia pucka

08 czerwiec 2010r.

Ziemia pucka leży na Pobrzeżu Gdańskim. Zajmuje pn.-zach. część regionu geograficznego zwanego Pobrzeżem Kaszubskim i fragment Wybrzeża Słowińskiego oraz całą Mierzeję Helską, nazywaną również Półwyspem Helskim. Przed 1975 r. ziemia ta wchodziła w skład powiatu puckiego, utworzonego w 1954 r. z północnych obszarów byłego powiatu morskiego, z siedzibą władz w Wejherowie.


Strona 22 z 22, < Poprzednia  1 ...  18  19  20  21  [22]