Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

ziemia pucka

08 czerwiec 2010r.

Ziemia pucka leży na Pobrzeżu Gdańskim. Zajmuje pn.-zach. część regionu geograficznego zwanego Pobrzeżem Kaszubskim i fragment Wybrzeża Słowińskiego oraz całą Mierzeję Helską, nazywaną również Półwyspem Helskim. Przed 1975 r. ziemia ta wchodziła w skład powiatu puckiego, utworzonego w 1954 r. z północnych obszarów byłego powiatu morskiego, z siedzibą władz w Wejherowie. Przypomnieć warto, iż w dalekiej przeszłości (XV-XVII w.) ziemia pucka sięgała dalej na południe, na tereny Pojezierza Kaszubskiego, w przybliżeniu do linii Szemud-Oksywie. Głównym ośrodkiem miejskim i siedzibą władz był wówczas Puck, leżący nad morzem i przy starej drodze, łączącej go z Gdańskiem. Krajobraz ziemi puckiej, a zwłaszcza jej pas nadmorski odznacza się dużą malowniczością dzięki znacznemu urzeźbieniu krawędzi lądu na styku z morzem, pożłobieniu części wysoczy-znowej dolinami i pradolinami oraz znacznemu zalesieniu. Najrozleglejszą część tego obszaru stanowi wysoczyzną moreny dennej, utworzona w epoce lodowej, zwanej plejstocenem (z greckiego pleistos = przeważający, kainos = nowy). Zbudował ją lądolód z materiałów skalnych przywleczonych ze Skandynawii. Proces formowania się istniejącej tu powierzchni wysoczyzny odbył się w ostatnim okresie zlodowacenia zwanego bałtyckim. W miarę topnienia lodów rzeźbiły ją wody płynące ku obniżeniom i tworzące szerokie zagłębienia tzw. pradoliny. Powstałe formy dolinne rozczłonkowały wysoczyznę na wyspy morenowe nazywane kępami. W strefie przybrzeżnej występują kępy nadmorskie; kępy w głębi lądu obwiedzione są zagłębieniami dolinnymi. Nadmorskie opadają ku Zatoce Puckiej i ku Bałtykowi stromymi i wysokimi do kilkudziesięciu metrów brzegami, które noszą nazwę klifów (z angielskiego cliff urwisty), rzadziej falez (z francuskiego falaise - skała nadmorska). Formy te powstały na skutek atakowania brzegów przez fale w okresie sztormów. Jedynie pradoliny dochodzą do morza niskimi i bagnistymi brzegami.

ocena 3,5/5 (na podstawie 52 ocen)

Czas na wczasy z rodziną.
wczasy, wczasy w Polsce, Kaszuby, Ziemia pucka, Pobrzeże Gdańskie