Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Zblewo

11 czerwiec 2012r.

Zblewo. W pobliżu wieś o tej samej nazwie, w której gospoda, p-ta, sklepy. Przeszłość osady sięga zamierzchłych czasów, o czym świadczą liczne, znajdywane tu wykopaliska, m. in. 14 grobów skrzynkowych należących do kultury pomorskiej (400 — 100 p.n.e.). Najstarsza wiadomość pisana pochodzi z 1340 r. We wsi przy ul. Kościuszki leży niewielki głaz o obw. 3,5 m, 1,2 m wysoki, nazywany "Skamieniałą Owczarką". W odległości 3 km na pd. od Zblewa znajduje się wśród lasów piękne Jez. Niedackie, które ze względu na występującą tu rzadką roślinność uznane zostało za rezerwat. 57 km Czarna Woda. Wieś i duża osada fabryczna, położona w głębi Borów Tucholskich, p-ta, sklepy, połącz, aut. z Starogardem i Kościerzyną. Tutejsza fabryka płyt pilśniowych, zbudowana w okresie planu sześcioletniego, jest największym i najnowocześniejszym zakładem tego rodzaju w Polsce. Obok fabryki wielkie osiedle mieszkaniowe i przystań kajakowa ZS "Spójnia". Czarna Woda leży tuż przy granicy pow. chojnickiego, przebiegającej wzdłuż rz. Wdy, która należy do najbardziej uczęszczanych szlaków kajakowych na Pomorzu Gdańskim. Koło Czarnej Wody pociąg wjeżdża na teren woj. bydgoskiego i przez Czersk podąża do Chojnic i dalej do Złotowa i Piły. TRASA VIII. Pszczółki — Sobowidz (8 km) — Skarszewy (22 km) — Kościerzyna (54 km) — Lipusz (71 km) Trasa przez cały czas prowadzi po ładnym falistym, miejscami zalesionym terenie. Wzniesienia dochodzą do ponad 180 m npm. 8 km Sobowidz. Wieś i PGR ładnie położone nad jeziorem i w sąsiedztwie lasów, st. kol., przyst. aut., sklep. We wczesnym średniowieczu znajdował się tu gród książąt pomorskich. Na jego miejscu budują Krzyżacy murowany zamek, położony b. korzystnie na płw. jeziora zasilanego wodą rzeczki Styny. Wzniesiony w 1309 r. zameczek krzyżacki był od 1357 r. stale rezydencją wójta krzyżackiego z Tczewa. W pocz. XV w. rozbudował zamek znany budowniczy pałacu w. mistrza w Malborku Niklas Fallenstein. Po pokoju toruńskim jest Sobowidz siedzibą polskich starostów. Jeden z nich Jerzy Bażyński polecił w 1512 r. budowniczemu gdańskiemu Michałowi Enkingerowi rozbudowę zamku. Ze strony Gdańska poszły protesty do króla, gdyż miejscowość leżała w strefie, w której na mocy przywilejów nie mogła powstać żadna twierdza. W XVII w. jakiś czas starostwo pozostaje w rękach gdańszczan. W 1772 r. dobra starościńskie zamienione zostały na dominium. W PGR mieści się młyn, gorzelnia. Z dawnego zamku ocalały jedynie gotyckie piwnice, położone na tyłach XIX-wiecznego murowanego dwoi u. Pozostały również fosy obronne oraz kamienno-ceglany. mur skarpy. Wokół dworu na płw. rosną stare drzewa, pozostałość z dawnego parku. 22 km Skarszewy (miasteczko, 3500 mieszk., połącz, kol. i aut. z Gdańskiem, Tczewem, Kościerzyną i Starogardem Gd., rest'., p-ta, st. benz.). Teren ten zamieszkany był od zamierzchłych czasów. Z okresu wczesnośredniowiecznego zachowało się ok. 4 km na pn. zach. od miasta grodzisko nad rz. Wietcisą, która w dalszym swym biegu ok. 8 km niżej opływa cypel wzniesienia wybranego pod koniec XII w. ze względu na obronne położenie na siedzibę rycerskiego zakonu joannitów. Ziemie te nadał im w 1198 r. książę pomorski Grzymisław. Joannici zbudowali na cyplu zameczek i założyli osadę, która w 1320 r. otrzymała prawo miejskie, potwierdzone w 1341 r. W 1370 r. joannici odstąpili swe ziemie Krzyżakom, którzy włączyli Skarszewy do wójtostwa tczewskiego. Wokół miasta powstał silny pierścień murów obronnych, zamek oddzielono szeroką fosą, nad którą położono most zwodzony. W 1433 r. wojska polskie wraz z husytami zdobyły na krótko miasto. Od 1466 r. Skarszewy należą do Polski i stanowią starostwo, przyznawane zazwyczaj wojewodzie pomorskiemu. Wojny w XVI i XVII w., pożary i zarazy dały się silnie we znaki tutejszej ludności. Od 1772 r. miasto należy do Prus; w 1818 r. włączono je do powiatu kościerskiego. Ok. poł. XIX w. doprowadzone zostają do Skarszew drogi bite, a w 1885 r. linie kolejowe. W 1920 r. okolice te wracają do Polski. Po okupacji hitlerowskiej miasto (silnie zniszczone podczas działań wojennych) dnia 8.III.1945 r. zostaje oswobodzone przez oddziały radzieckie. Obecnie Skarszewy mają charakter przemysłowo-rolni-czy. Czynna jest tu żwirownia, cegielnia, tartak, betoniarnia, 3 młyny i zakłady przemysłu drzewnego. Ok. 10% mieszkańców zajmuje się rolnictwem. W mieście czynna biblioteka, kino, dwie szkoły podstawowe. Na pd. i wsch. od najstarszej części miasta zachowały się fragmenty murów obronnych i kilka baszt z XIV w. Z tego czasu pochodzi murowany, trzynawowy kościół farny, w ciągu wieków parokrotnie odbudowywany. Z pn.-zach. narożnika rynku dojście do dawnego zamku. Z dawnej budowli przerobionej obecnie na dom mieszkalny i magazyn zachowały się jedynie ściany budynku i piwnice. Na cmentarzu stara kapliczka z 1 poł. XIX w. Kilka domów pochodzących z XVIII w., później przebudowanych. Warto zwrócić uwagę na średniowieczny plan miasteczka z rynkiem pośrodku i krzyżującymi się, wąskimi uliczkami.

ocena 3,6/5 (na podstawie 48 ocen)

wczasy, Zblewo, turystyka