Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Zatoka Pucka i jej fauna

06 październik 2010r.

W sensie przyrodniczym, a zwłaszcza dla fauny wodnej, Zatoka Pucka nie jest jednolitym akwenem, ale składa się z dwóch odrębnych terenów faunistycznych, oddzielonych od siebie piaszczystą mielizną, rozciągającą się wzdłuż linii Rewa-Kuźnica, zwaną Ry-fem Mew. Ponieważ warunki przyrodnicze panujące po obu stronach mielizny są bardzo różne, część wód zajmującą obszar leżący w głębi zatoki od strony Pucka będziemy nazywali Zatoką Pucką, natomiast część łączącą się z otwartymi wodami Zatoki Gdańskiej, zgodnie z trafnym określeniem Demela - "Małym Morzem", pod W2ględem faunistycznym wykazującym duże powiązania z typową morską fauną Bałtyku. Ponieważ prądy morskie (patrz rys. na str. 14) unoszące silniej zasolone wody z głębi Zatoki Gdańskiej nie przekraczają mielizny, a*e zakręcają wzdłuż niej w obrębie „Małego Morza", właściwa Zatoka Pucka w dużym stopniu jest pozbawiona stałego dopływu wody morskiej i w związku z tym silnie wy słodzona. Istnieje zaledwie nikła wymiana wód przez pogłębiany przesmyk koło Cypla Rewskiego. Musi się to rzecz jasna odbić na wędrówkach fauny. Formy typowo morskie, wymagające większego zasolenia i stałych, niskich temperatur, jak zimnolubny największy nasz równonóg morski podwój wielki lub inny skorupiak, pontoporeja krasnooka, licznie występujące w Zatoce Gdańskiej, praktycznie nie mają szans przedostania się poza mieliznę do właściwej Zatoki Puckiej. Im dalej poprzez „Małe Morze" w głąb Zatoki Puckiej, tym zasolenie wody jest mniejsze. Odbiciem takiego układu jest rozmieszczenie zwierząt. Przykładali mogą być ryby, chociaż musimy pamiętać, że jako zwierzęta wolno pływające mają większe możliwości przemieszczania się niż inne grupy zwierząt. Typowo bałtyckie ryby, jak szprot, śledź czy dorsz, liczne w Zatoce Gdańskiej, w Zatoce Puckiej trafiają się rzadko. Ich miejsce w tym wysłodzonym akwenie zajmują gatunki silnie wysłodzonych wód słonawych, m.in. maleńkie, kilkucentymetrowej długości ciernik, cierniczek i babki oraz o dziwacznych wysmukłych kształtach wężynka i iglicznia, trzymające się podwodnych łanów zostery morskiej po obu stronach mielizny. We właściwej Zatoce Puckiej towarzyszy im cała plejada pospolitych ryb słodkowodnych - płocie, leszcze, okonie, szczupaki, które z kolei w otwartych wodach "Małego Morza" i Zatoki Gdańskiej trafiają się coraz rzadziej. Interesującym pod tym względem gatunkiem jest sieja bałtycka, spędzająca większość życia na otwartych wodach południowego i północnego Bałtyku, która na okres tarła przypadający na listopad-grudzień masowo wędruje na płytkie, wysłodzone wody Zatoki Puckiej.

ocena 3,6/5 (na podstawie 48 ocen)

Zatoka Pucka, wczasy w Polsce, fauna, flora, mikroklimat, nad morzem