Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Zatoka Pucka - charakterystyka

08 październik 2010r.

Zatoka Pucka jest zbiornikiem wyjątkowo płytkim. Ma to dla jej świata zwierząt bardzo poważne znaczenie. Przede wszystkim mogą go reprezentować wyłącznie formy płytkowodne. Z powodu braku głębszych miejsc zwierzęta głębokowodne nie mają tu swoich przedstawicieli. Nawet wiele form nie wymagających większych głębokości występuje we właściwej Zatoce Puckiej mniej licznie niż w sąsiadujących z nią wodach Zatoki Gdańskiej. Do takich należą m.in. dwa gatunki skorupiaków dziesięcionogich - krewetka i garnęła, które bynajmniej nie unikają płycizn. Krewetka, jako gatunek ściśle związany z podwodnymi łanami zostery morskiej, licznie występuje na Płyciznach „Małego Morza", w miejscach, gdzie są one rozległe. Zatoce Puckiej tej rośliny jest mniej, a podwodne łąki z dominującą rdestnicą grzebieniastą widocznie mniej jej odpowiadają. Przyczyna mniejszej liczebności garnęli jest zupełnie innego rodzaju. Znane są jej sezonowe pionowe wędrówki. W lecie wypływa ona na piaszczyste płycizny wszystkich naszych wód przybrzeżnych, ale tylko tam, gdzie graniczą one z głębszymi wodami, w których szuka schronienia w okresie zimy. W odizolowanej od głębszych wód Zatoce Puckiej jest ona w zasadzie pozbawiona podobnych możliwości, chociaż w ostatnich latach znaleziono dość liczne garnele w Jamie Kuźnickiej i w Jamie Chałupskiej. Płytkość Zatoki Puckiej jest także powodem, że światło dociera aż do dna, powodując silny rozwój roślinności dennej. Ta z kolei stwarza dla zwierząt doskonałe warunki życia, jakich nie znajdą w głębszych partiach morza, zazwyczaj mulistych bądź szlamistych, pozbawionych roślinności. Stąd płytkowodny świat zwierzęcy jest gatunkowo znacznie bardziej urozmaicony. Równocześnie te płytkie wody w okresie letnim silnie się nagrzewają, a w zimie oziębiają. Rezultat jest taki, że mogą w nich żyć tylko gatunki eurytermiczne, tj. takie, które znoszą duże wahania temperatury, oraz zwierzęta aktywne tylko lub głównie w lecie - te znajdują tu wprost znakomite warunki. Przyglądając się faunie zatoki łatwo zauważyć, że zdecydowanie dominują w niej formy słonawowodne, czyli mezohaliczne, tzn. takie, których nie znajdziemy ani w słonych wodach morskich, ani w zbiornikach słodkowodnych, a jedynie w wodach słabo zasolonych, do jakich należą wody Zatoki Puckiej. Nic więc dziwnego, że takie słonawowodne gatunki, jak wieloszczet nereida, ślimak wodożytka przybrzeżna, małż sercówka bałtycka oraz skorupiaki -lasonóg pospolity i stulnik szary, należą w zatoce nie tylko do zwierząt pospolitych, ale i licznych. Towarzyszą im powszechnie niektóre gatunki słodkowodne nie obawiające się nieznacznego zasolenia wody, jak np. dwa wypławki - brunatny i biały, ślimaki - rozdepka rzeczna i bałtycka forma błotniarki jajowatej, pospolita w śródlądowych wodach słodkich ośliczka, larwy chruścików, ochotkowatych i komarów. Do Zatoki Puckiej wkraczają niekiedy także zwierzęta bardziej słonolubne, m.in. sporadycznie pojawiają się tu gatunki, znane dotychczas tylko po wschodniej stronie Ryfu Mew, jak np. morski ślimak tyłoskrzelny embletonia blada i osiadły skorupiak pąkla. Słonolubne organizmy zwierzęce, osiedlające się w bardziej wy-słodzonych wodach, często reagują na spadek stężenia soli zmniejszeniem wymiarów ciała. W Zatoce Puckiej jest to wyraźnie widoczne u małży sercówki bałtyckiej i omułka jadalnego, a także u obu-noga - bełkaczka pospolitego. Rozległe obszary płytkiego, piaszczystego dna Zatoki Puckiej porosłe głównie ramienicami, stwarzają doskonałe warunki życia dla fauny. Obok gatunków typowych dla piaszczystego dna, w których dominują młode osobniki sercówki bałtyckiej, spotykamy wiele gatunków ściśle związanych z tym siedliskiem. Właśnie tu licznie występuje maleńki osiadły wieloszczet fabrycja ukryty w rurce ulepionej z ziarenek piasku. Wzdłuż splątanych plech ramienic pełzają liczne ślimaki, którym w gąszczu tych glonów towarzyszą charakterystyczne skorupiaki - podwoik mniejszy i kleszczuga bałtycka, żyjąca w norkach wygrzebanych w sypkim podłożu. W miejscach nieco głębszych, gdzie nagromadzają się muły i szlamy, otoczonych łanami rdestnicy grzebieniastej, przewodnimi zwierzętami dennymi są: znany nam już z otwartych wód przybrzeżnych małż rogowiec bałtycki, równo-nóg stulnik szary, skorupiak.

ocena 3,6/5 (na podstawie 60 ocen)

Czas na wczasy z rodziną.
wczasy w Polsce, mikroklimat, fauna, flora, nad morzem, Zatoka Pucka