Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Słowiński Park Narodowy - zabytki i muzea

12 sierpień 2011r.

Gardna Wielka Kościół z 1282 r., przebudowany w 1852 r. Kilka obiektów starego ryglowego budownictwa: dwojaki o dachach naczółkowo-dymnikowych, krytych strzechą, dwutraktowych, z czarną kuchnią. Kluki Muzealna Zagroda Słowińska utworzona w 1962 r. Zabezpieczono w niej zanikające budownictwo słowińskie, narzędzia oraz przedmioty codziennego użytku mieszkańców. Zagroda składa się z budynku mieszkalnego (zamieszkiwanego dawniej przez trzy rodziny) oraz trzech budynków gospodarskich: jeden z nich służył jako drwalnia i szopa, dwa pozostałe przeznaczone były dla zwierząt gospodarskich i do przechowywania paszy. Wystrój wnętrza chaty słowińskiej urządzono według wskazówek miejscowej ludności. Zgromadzono w niej meble i przedmioty codziennego użytku Słowińców. Spośród 500 eksponatów etnograficznych uwagę zwracają "buty" dla koni, umożliwiające poruszanie się w bagiennym terenie. Znamienne są prymitywne narzędzia gospodarskie oraz pomysłowe sieci rybackie. Muzealna Zagroda Słowińska jest ciągle rozbudowywana. Smołdzino Kościół z 1632 r., rozbudowany w 1. 1823 i 1874. Dla uczczenia fundatorki kościoła, Anny de Croy, na skrzydłach ołtarza umieszczono medaliony z portretami jej i syna Ernesta Bogusława. W stropie znajduje się 49 obrazów z pierwotnej budowli. Jest tu również dzwon gdański z 1706 r. oraz dwa lichtarze z herbem Gryfitów z 1637 r. Muzeum Przyrodniczo-Leśne (ul. Mostnika) utworzone w 1974 r., jest jedyną tego typu placówką przyrodniczą na środkowym wybrzeżu. Na dziedzińcu muzeum znajduje się pamiątkowa płyta poświęcona pamięci prof. dr. Zygmunta Czubińskiego (zm. 1967 r.) — członka Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Ekspozycja muzealna składa się z działu ogólnego oraz działów poświęconych głównym biocenozom Parku (plaża, wydmy, jeziora, lasy z dioramą dużych ssaków). Dział ogólny (w hallu) zapoznaje zwiedzających z ukształtowaniem rzeźby Parku, rozmieszczeniem rezerwatów ścisłych oraz szlakami turystycznymi. Kolejny dział prezentuje eksponaty pochodzące z morza, a spotykane na plaży (rośliny, zwierzęta bezkręgowe i kręgowe — głównie ptaki). Dział poświęcony wydmom (białym i szarym) zawiera fotogramy przedstawiające krajobrazy wydm i ich rodzaje, roślinność, procesy i zjawiska zachodzące na wydmach. Jeziorom i terenom bagiennym poświęcony jest dział obrazujący układy ekologiczne szaty roślinnej oraz bogatą awifaunę. Najwięcej miejsca zajmuje dział ekosystemów leśnych z bogatą kolekcją owadów leśnych, ptaków i ssaków. Przy muzeum czynna jest preparatornia, ciemnia fotograficzna, biblioteka oraz pomieszczenie na dokumentację fotograficzną i filmową. Kustoszem muzeum od chwili założenia jest Mariusz Zielonka. Dzięki jego inwencji, staraniom oraz umiejętnościom preparatorskim i fotograficznym w muzeum zgromadzone zostały interesujące i różnorodne eksponaty. We wsi ponadto późnoklasycystyczny dworek (ul. Mostnika) z 1 poł. XIX w., kilka podworskich budynków gospodarskich z ok. 1880 r., grodzisko słowiańskie z XII w. (500 m za cmentarzem) z dobrze zachowanymi wałami i fosami, pomnik żołnierzy Armii Radzieckiej wzniesiony ku czci 17 bohaterów z 2 Frontu Białoruskiego, poległych w walce o Smołdzino.

ocena 3,6/5 (na podstawie 48 ocen)

zabytki, Słowiński Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy, Kluki