Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Słowiński Park Narodowy - położenie

12 sierpień 2011r.

Słowiński Park Narodowy położony jest w pn. części województwa słupskiego. Według fizycznogeograficznej regionalizacji Polski, dokonanej przez Jerzego Kondrackiego, Park znajduje się na Wybrzeżu Słowińskim, które wchodzi w zasięg Pobrzeża Koszalińskiego (Słowińskiego). Obszar Parku wynosi 18247 ha, w tym 9835 ha wód, 4478 ha lasów, 1410 ha bagien, 953 ha wydm ruchomych oraz 1571 ha nieużytków. Granicę pn. SPN, o długości 32,5 km, stanowi brzeg Bałtyku, zaś pd. — pasmo moren czołowych, utworzone podczas zlodowacenia bałtyckiego. Od brzegu morskiego granica Parku biegnie na pd., ok. 1 km na zach. od miasta Łeby, obejmując jez. Łebsko, lasy i torfowiska na jego wsch. pobrzeżu, następnie w kierunku zach. ku wsi Kluki, z otaczającym ją kompleksem leśnym, dalej na pn. zach. w stronę mierzei, potem na pd. zach. zbliża się do jez. Gardno i okalając je od pd. dochodzi do wsi letniskowej Rowy. Dla podniesienia skuteczności ochrony przyrody Parku utworzono dwie strefy ochronne, tzw. otuliny: bezpośrednią, przylegającą do granic SPN, o powierzchni 50644 ha oraz pośrednią — ok. 44000 ha. Strefa ochronna bezpośrednia obejmuje poza przyległym do Parku obszarem ponad 6 mil wód terytorialnych Bałtyku. Strefa ochronna pośrednia obejmuje z kolei dorzecza rzek: Słupi, Łupawy i Łeby. Ustanowienie tak rozległych stef ochronnych było konieczne, ponieważ czystość tych rzek ma bezpośredni wpływ na czystość jezior Parku oraz przybrzeżnych wód Bałtyku.

ocena 3,5/5 (na podstawie 52 ocen)

Słowiński Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy