Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Przyroda w kołobrzegu

03 August 2010r.

Kołobrzeg i jego okolice są niezwykle interesujące pod względem przyrodniczym. Różnorodność świata roślinnego i zwierzęcego powstała w wyniku ciągłych zmian jakim ulegał klimat po ustąpieniu lodowca, za którym od południa postępowała tundra. Później, w związku z ocieplaniem ssię klimatu wkraczają tu lasy brzozowo-sosnowe. Z tego okresu pochodzi spotykany na łąkach koło Zieleniewa Morszczyn (na południe od Kołobrzegu), pierwiosnek mąezy-sty (Primula farinosa). Po ponownym ochłodzeniu nastaje okres borealny (ciepły i wilgotny), a po nim okres atlantycki (ok. 4000 lat p.n.e.). Pozostałością tych czasów jest mała paproć wodna zwana gałuszką kulecznicą (Pilularia globulifera) znana z wrzosowiska koło Stramnicy (ok. 6 km na południowy wschód od miasta) oraz pęczyna błotna (Helosciadium inudatum) występująca w Dźwirzynie. Współczesna flora i fauna ukształtowana została pod wpływem dalszych zmian klimatycznych oraz w wyniiku coraz intensywniejszej działalności człowieka. W pasie wybrzeża do charakterystycznych zbiorowisk przyrodniczych należą wydmy (białe i szare), torfowiska, wrzosowiska, łąki solniskowe i kępy nadmorskie. Świat zwierzęcy plaży nie jest bogaty. Dość często znajdujemy różnorodne puste skorupy małżów, a czasem w zagłębieniach wody pływają meduzy chełbii bałtyckiej (Aurelia aurita) wyglądające jak krążki w kształcie parasola, opatrzone czterema czułkami od strony dolnej. Masowe jej występowanie notujemy w Bałtyku w sierpniu i początkach września. Typowym mieszkańcem plaży jest rak zmieraczek (Talitrus saltator) nazywany też pchłą piaskową z powodu umiejętności wykonywania skoków. Na kołobrzeskiej plaży spotykany jest często równonóg (Philoscia muscorum sil.) gatunek typowy dla Europy Zachodniej. Plaża jest miejscem żerowania dla wielu gatunków ptaków; szczególnie licznie gromadzą się one tutaj w końcu lata i na jesieni w okresie przelotów. Wyróżnia się wśród nich biegus zmienny (Calidris alpina) o szarobrunatnym upierzeniu strony grzbietowej oraz czarną plamką na stronie brzusznej. Często możemy obserwować mewy śmieszki (Larus ridibundus) mające białe upierzenie, czekoladowobrązowe głowy i jasnopopielate grzbiety i skrzydła. Pospolitym gatunkiem jest mewa żółtonoga (L. fuscus) o upierzeniu białym, na grzbiecie czarnym, lotki ma czarne z białymi końcami. Największą z mew jakie możemy tu obserwować jest mewa siodłata (L. marinus) o długości do 80 cm, podobna do mewy żółtonogiej. Mniejsze rozmiarami od mew ;są często spotykane nad morzem rybitwy. Najpospolitszą jest rybitwa zwyczajna (Sterna hirundo), odznacza się czarną „czapką" i czerwoną barwą dzioba i nóg a także wyraźnie rozwidlonym ogonem. Prócz niej występuje rybitwa białoczelna oraz nielicznie rybitwa wielkodzioba. Zimą, świat ptasi jest równie bogaty ale zupełnie odmienny; głównie są to kaczki a czasem łabędzie przylatujące z północy. Najliczniejsze są kaczki lodówki (Clangula hyemalis), samce mają głowy i szyje biało upierzone, pierś ciemnobrunatną a skrzydła czarne, sterówki w kształcie jaskółczego ogona. Wspólnie z nimi na wodzie przebywają markaczki (Oidemia nigra) — całkowicie czarne i uhle (O. fusca) — z białą plamką przy oku ii białym „lusterkiem" z boku. Niezwykle interesujący jest świat roślinny plaży i wydm. Tam gdzie nie sięga działalność niszczycielska fal pojawiają się rośliny przystosowane do życia w trudnych warunkach. Należą do nich hon-kenia piaskowa (Honckenya peploides); rośnie kę-pkowato, powoduje zatrzymanie się ziaren piasku. Prócz niej, na piaszczystej plaży rosną: rukwiel nadmorski i groszek nadmorski. Prawnie chroniony mikołajek nadmorski (Eryngium maritimurn) rośnie nie tylko na piaszczystej plaży ale także na wydmach białych i szarych. Duże znaczenie w powstawaniu i utrwalaniu wydm białych odgrywają liczne trawy np. piaskownica zwyczajna, wydmuchrzyca piaskowa, lepiężnik kutnerowały, kostrzewa piaskowa, turzyca piaskowa. Inna roślinność występuje na wydmach szarych, są to głównie: kocanka piaskowa, szezotlieha siwa i jasieniec piaskowy; coraz liczniejsze są wrzosy i porosty. Świat zwierzęcy wydm jest mało zróżnicowany, głównie są to motyle i ich gąsienice, trzyszcze szypułkowa (Obione pedunculata) i sodówka nadmorska (Suaeda maritima). W lesie na wschód od Kołobrzegu (w rejonie Podczela) rośnie rzadko spotykany dereń szwedzki (Oornus suecica) oraz jarząb szwedzki (Sorbus intermedia).

ocena 3.7/5 (na podstawie 88 ocen)

Kołobrzeg, wczasy, wczasy w Polsce, Kołobrzeg, Przyroda, Wybrzeże