Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

morze Bałtyckie

15 sierpień 2011r.

Morze Bałtyckie, nim uzyskało obecny kształt, przeszło kilka faz rozwojowych, wywołanych ruchami otaczających je lądów i wznoszeniem się lub opadaniem poziomu wody. Pierwsza faza, zaczynająca się po ustąpieniu lodowca do Skandynawii, znana jest pod nazwą Bałtyckiego Jeziora Lodowatego. Jezioro to łączy się następnie z wodami oceanu na zachodzie i wypełnia słoną wodą. Powstałe wówczas morze nosi — od żyjącego w nim małża Yoldia arctica, nazwę Morza Yoldiowego (8000 lat przed n.e.). Z kolei następuje odcięcie go od mórz i wysłodzenie. Powstaje znów jezioro, w którym żyje mięczak Ancylus fluviatilis, stąd miano: Jezioro Ancylusowe. Około 5000 lat temu tworzą się cieśniny duńskie; Bałtyk zasala się ponownie i uzyskuje kształt zbliżony do obecnego, z nieznacznym jednak zalewem niektórych części dzisiejszego wybrzeża. Jest to faza litorynowa, której zakończenie przypada mniej więcej na początek drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Obecna faza, nosząca od małża Mya arenaria nazwę M y a, jest okresem, w którym Bałtyk uformował swoje obecne kontury, zmieniające się zresztą bezustannie dzięki procesom obniżania oraz narastania brzegów, a także na skutek szybkiego (w pojęciu geologicznym) podnoszenia się lądu Skandynawii, który wy dźwigu je się w ciągu roku o 1 cm w górę. Bałtyk, liczący ok. 400 000 km2 powierzchni, otoczony jest ze wszystkich stron lądem. Z oceanem łączy się jedynie wąskimi i niezbyt głębokimi cieśninami.Jest to więc niewielkie morze śródziemne, o niezbyt dużej głębokości, przeciętnie 60 — 80 m, z największą głębią na południe od Sztokholmu, dochodzącą do 469 m. Jeśli chodzi o Zatokę Gdańską, to najgłębsze miejsca (do 111 m) występują na obszarze Głębi Gdańskiej w północnej części Zatoki. Przy brzegach morze jest na ogqł płycie, co umożliwiło powstanie licznych kąpielisk. Przypływów i odpływów morza praktycznie nie dostrzega się zupełnie. Zasolenie wody na skutek dużej ilości wpływających do Bałtyku rzek, małego parowania i niewielkiego kontaktu z oceanem — jest bardzo niewielkie, gdyż wynosi zaledwie 1% na zachodzie, 0,7% koło Helu, a na krańcu Zatoki Botnickiej woda jest niemal słodka. Niewielka ilość soli w wodzie (w związku z czym występuje zjawisko szybkiego zamarzania Bałtyku), a także duże wahanie temperatury wody, nagrzewającej się podczas lata do 18 stopni i zamarzającej podczas zimy na znacznych przestrzeniach przybrzeżnych, niekorzystnie wpływa na rozwój świata zwierzęcego i roślinnego Bałtyku.

ocena 3,6/5 (na podstawie 62 ocen)

wakacje, morze Bałtyckie