Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Kamienna Góra

11 czerwiec 2012r.

U podnóża Kamiennej Góry, po jej pn. stronie rozciąga się pl. Grunwaldzki, miejsce zebrań i manifestacji. Na prawo widać ogromną przestrzeń Zatoki Gdańskiej, przechodzącej ku pn. w tzw. Małe Morze czyli Zatokę Pucką, odgrodzoną od pełnego morza wałem Mierzei Helskiej. Mimo znacznej, ok. 20 kilometrowej odległości widać ją doskonale w czasie dobrej pogody. Tuż za pl. Grunwaldzkim na prawo w skos zaczyna się teren portowy tzw. portu zewnętrznego. Na pierwszym planie widać niewielki basen Żeglarski im. Generała Zaruskiego, służący różnym klubom żeglarskim, których przystanie i siedziby mieszczą się przy nabrzeżu. W sąsiedztwie widnieje gmach Szkoły Rybołówstwa Morskiego, gdzie szkoli się oficerska kadra rybaków morskich. Nieco dalej ku wsch. znajduje się budynek Morskiego Instytutu Rybackiego. Wymieniony basen przytyka do mola Południowego, leżącego na przedłużeniu Skweru Kościuszki. Po pn. stronie tego mola, w basenie I znajduje się P r z y-stań Żeglugi Gdańskiej, z której w porze letniej odpływają statki na Hel, do Jastarni a także na zwiedzanie portu. Stąd też odpływają większe jednostki (Mazowsze) do portów Pomorza Zachodniego. Po drugiej stronie basenu I, przy molo Rybnym mieści się przystań kutrów "Arki". Przywiezione ryby wyładowuje się przy kilkunastu drewnianych pomostach i transportuje do sortowni a następnie do przetwórni czy chłodni lub do wagonów w celu odtransportowania w głąb kraju. Po drugiej stronie mola, wbaseniell cumują trawlery i supertrawlery "Dalmoru", dokonujące połowów poza Bałtykiem. W basenie II i na jego zach. nabrzeżu znajdują się tereny Gdyńskiej Stoczni Remontowej. Następne molo Węglowe z nabrzeżami Śląskim i Szwedzkim, a także nabrzeże Duńskie w basenie III służą do przeładunku węgla. Położenie tych nabrzeży wskazują ogromne urządzenia przeładunkowe między innymi potężne dźwigi mostowe. Przeładowują one najczęściej rudę i nawozy sztuczne. Przy nabrzeżu Duńskim pracują przenośniki taśmowe. Kolejne, niewidoczne już z Kamiennej Góry molo Pasażerskie przeznaczone jest do przeładunku drobnicy (ładunki w opakowaniu lub towar w sztukach) oraz do przyjmowania statków pasażerskich. Przy jego nabrzeżu Francuskim zatrzymuje się od szeregu lat motorowiec Batory, odbywający co 4 tygodnie rejsy do Kanady. Za molo Pasażerskim, na którym stoi Dworzec Morski, rozciąga się awanport (przedporcie), z którego prowadzą ku wsch. dwa wyjścia na redę. W kierunku zachodnim natomiast rozciągają się obszary portu wewnętrznego z trzema basenami i Kanałem Portowym. W tej części portu przeładowuje się drobnicę. Tu również wznoszą się widoczne z dala ogromne gmachy chłodni portowej, mogącej pomieścić 1200 wagonów towaru, łuszczarni ryżu, olejarni i elewatora zbożowego. Wymienione zakłady przemysłu portowego wznoszą się na nabrzeżach basenu IV. Dalej na zach., za basenem VI rozbudowuje się Stocznia im. Komuny Paryskiej. LEGENDA DO PLANU ŚRÓDMIEŚCIE GDYNI 1. Punkt widokowy na Kamiennej Górze 2. Muzeum Marynarki Wojennej 3. Plaża gdyńska i. Sezonowe miejsce postoju okrętu-muzeum "Burza" 5. Przystań żeglugi 6. Głaz narzutowy "Ewa" z tablicą ku czci St. Żeromskiego 7. Domek, w którym mieszkał Antoni Abraham Plan oprać, na podstawie pracy b. Polkowskiego i J. Uklejewskiego Gdynia — przewodnik ilustrowany 1959 r.

ocena 3,7/5 (na podstawie 63 ocen)

Czas na wczasy z rodziną.
Gdynia, wczasy w Polsce, Kamienna góra