Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Fauna środowisk wodnych

02 październik 2010r.

Pobrzeże, dzięki swojemu położeniu, setki tysięcy lat trwającej działalności skandynawskiego lądolodu w okresie plejstoceńskim oraz działalności morza w ciągu ostatnich kilku tysięcy lat, posiada bardziej urozmaicone środowiska wodne niż jakikolwiek inny region naszego kraju. W rezultacie jesteśmy świadkami ścierania się na pobrzeżu różnych typów fauny wodnej - słonolubnej i słodkowodnej, fauny ubogich przybrzeżnych wód Bałtyku i bogatych w pokarm eutroficznych jezior przybrzeżnych, a w niewielkich, uchodzących bezpośrednio do morza rzekach, fauny leniwie płynących wód w partiach przyujściowych i fauny reofilnej, spotykanej w ich górnych odcinkach, mających charakter bystrych i tym samym chłodniejszych i lepiej natlenionych potoków górskich.

ocena 3,6/5 (na podstawie 48 ocen)

fauna, wczasy w Polsce, flora, mikroklimat, nad morzem