Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

DARŁOWO ZABYTKI

19 kwiecień 2013r.

Zabytki Miasto ocalałe ze zniszczeń II wojny światowej zachowało wiele zabytków. Zamek. Budowę zamku rozpoczęto prawdopodobnie w drugiej połowie XIII wieku. Był on rezydencją książąt pomorskich. W latach od 1439 do 1459 mieszkał w nim Eryk I, król Szwecji, Norwegii i Danii oraz książę pomorski. Dokonał on w tym okresie przebudowy zamku w stylu gotyckim. W 1538 roku książę Barnim IX polecił wybudować w skrzydle północnym na piętrze dwie sale, które się dotąd zachowały. W roku 1629 zamek został splądrowany, a w latach 1679 i 1680 częściowo spalony. Ostatnią książęcą mieszkanką zamku była Elżbieta, wdowa po ostatnim księciu zachodniopomorskim Bogusławie XIV. Pod jej mecenatem ukończono przebudowę gotyckiej kaplicy zamkowej w stylu wczesnego baroku. Uroczyste poświęcenie odbyło się 1 stycznia 1639 roku. W kaplicy tej, pod wezwaniem św. Elżbiety, znajdował się słynny „srebrny ołtarz" brunświckiej roboty. Srebrne płyty tego ołtarza znajdują się obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wspaniałym zabytkiem jest również niezwykle barwna, barokowa ambona z roku 1639. W roku 1833 zapoczątkowano rozbiórkę części zamku. W pozostałych częściach urządzono więzienie i magazyny. Obecnie mieści się tu ciekawe muzeum regionalne z bogatymi zbiorami. Brama Kamienna, zwana również Wysoką, pochodzi prawdopodobnie z początków XV stulecia. Brama ta, wchodząca niegdyś w skład obwarowań miejskich, zbudowana została w stylu gotyckim. W roku 1732 uległa gruntownej przebudowie, na skutek czego utraciła okazałą nadbudowę szczytową. Elewacje zdobione są podłużnymi blendami tynkowanymi wewnątrz. Obok bramy zachował się niewielki odcinek muru obronnego. Kaplica Św. Gertrudy usytuowana jest malowniczo na pobliskim cmentarzu. Pobudowana została w stylu gotyckim w pierwszej połowie XV stulecia. Założona na planie centralnym, sześciobocznym, posiada piękne sklepienie gwiaździste, a dwunastoboczne obejście również ciekawie sklepione, jest nieco niższe. Stromy dach dwunastospadowy kryty jest dachówką, natomiast wieżyczkę i wysoki ostrosłupowy hełm kryje gont. Kościół N. M. Panny wymieniony jest po raz pierwszy w dokumentach z 1321 roku. Kościół istniejący obecnie pochodzi przypuszczalnie z drugiej połowy XIV stulecia i stanowi gotycką, trójnawową bazylikę. Nawa główna jest czteroprzęsłowa, zaś nawy boczne, znacznie niższe, są sześcio-przęsłowe. Wydzielone prezbiterium jest dwuprzęsłowe z trójbocznym zamknięciem. Każde z przęseł przykryte jest sklepieniem gwiaździstym, podpartym z zewnątrz przyporami. Nawa główna kryta jest stromym dachem dwuspadowym, zaś nawy boczne i przybudówki dachami pulpitowymi. Dach prezbiterium, niższy od dachu nawy głównej, jest pięciospadowy. Potężna wieża o planie zbliżonym do kwadratu wtopiona jest w nawy boczne i wraz z ich ścianami szczytowymi tworzy elewację frontową kościoła. Dach wieży jest namiotowy, zakończony wieżyczką. Wszystkie mury zewnętrzne wykonane są z cegły czerwonej, nietynkowanej z użyciem zendrówki i na podmurowaniu z narzutowców. W czasie wielkich pożarów miasta w latach 1589, 1624 i 1722 spalił się również i kościół. Wieża odbudowana została po pożarze w 1624 roku. Gruntownej restauracji kościoła dokonano w roku 1897. Kościół Św. Jerzego związany był ze szpitalem trędowatych Św. Ducha na Przedmieściu Słupskim. Wzmiankowany po raz pierwszy w XV stuleciu, poświęcony został na nowo w roku 1502. Budowla murowana z cegły, tynkowana, posiada przypory, które świadczą o istniejących niegdyś sklepieniach ceglanych zastąpionych obecnie stropem drewnianym. Poza wspomnianymi powyżej obiektami, do zabytków zaliczamy jeszcze barokowy ratusz zbudowany-w 1725 roku, barokową „Aptekę pod Lwem", wzniesioną w 1612 r. tuż obok ratusza, oraz liczne domy mieszczańskie przy rynku, ul. Bogusława X, ul. Curie-Skłodowskiej i Obrońców Stalingradu. Przy obecnej ul. Powstańców Warszawskich (dawniej ul. Długa), która była od czasów średniowiecza główną arterią komunikacyjną Darłowa, zamieszkiwał ongiś najbogatszy patrycjat. Do zabytkowych należą domy nr nr: 3, 6, 7, 9, 10„ 13, 15, 31, 40, 49, 51, 52, 54, 56 i 59, które pochodzą przeważnie z XVIII wieku. Dom nr 51 przy ul. Powstańców Warszawskich należał do armatora Hempten-machera i wzniesiony był na początku XVII wieku, na co wskazuje tablica z datą „A n n o 1604". Na tablicy tej przedstawiony, jest okręt z wysoką nadbudówką, bez masztów i takielunku. W roku 1793 dom został przebudowany w stylu późno-barokowym.

ocena 3,5/5 (na podstawie 56 ocen)

Czas na wakacje z ukochaną.
wczasy, Pomorze, zabytki, Darłowo, plaża, Bałtyk, wakacje