Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

  [1]  2  3  4  ... 22  Następna >

Spływ Kajakowy Drawą

03 September 2013r.

Spływ kajakowy Drawą Pojezierze Drawskie to prawdziwie zielona kraina idealna dla szukających odpoczynku wśród lasów i wód, ale z dala od zgiełku nadmorskich plaż czy dużych kurortów. Typowym krajobrazem Pojezierza Drawskiego są malownicze, porośnięte lasami wzgórza morenowe, wśród których leżą niezliczone jeziora powiązane ze sobą strugami wartkich rzek. Drawskie jeziora (m.in. Drawsko, Wielimie, Lubie, Siecino, Pile) są rajem dla żeglarzy i wędkarzy, rzeki - również pełne ryb -są atrakcyjnymi szlakami spływów kajakowych.


Kołobrzeg

03 September 2013r.

Kołobrzeg Kołobrzeg to jedno z najpiękniejszych polskich uzdrowisk. Przed wiekami miasto leżało na tzw. „Szlaku solnym" i słynęło z produkcji soli. Dziś nosi miano „Perły Bałtyku", o czym przesądzili już przedwojenni kuracjusze oraz tutejsza woda mineralna (solanka), borowina, klimat i wszechobecna zieleń. Do naszych czasów przetrwał średniowieczny układ urbanistyczny i dominująca nad miastem Bazylika Konkatedral-na z bezcennymi zabytkami sztuki gotyckiej.


Latarnia morska Świnoujście

03 September 2013r.

Latarnia morska Świnoujście wysokość wieży 68 m, zasięg światła 46,4 km Stoi u nasady falochronu wschodniego, u ujścia Świny do morza. Jest najwyższa nad Bałtykiem i jedną z najwyższych w świecie. Wzniesiona w 1857 roku zachowała się do czasów dzisiejszych w niezmienionej formie tylko dzięki niesubordynacji niemieckiego latarnika, który w czasie wycofywania się ze Świnoujścia wojsk niemieckich nie wykonał rozkazu wysadzenia jej


Podbój Prus (1230-1283r)

22 August 2013r.

PODBÓJ PRUS (1230—1283) 1. Podbój ziem nadwiślańskich (1230—1242) Pierwsza kolonia Krzyżaków liczyła 7 rycerzy-zakonników pod dowództwem Hermana Balka; łącznie z giermkami nie przekraczała ona zapewne liczby 70 osób 26. Stan ich prawdopodobnie szybko wzrastał. Początkowo Krzyżacy osiedli w Nieszawie. Następnie przy pomocy księcia Konrada przeszli przez Wisłę i odbudowali w roku 1231 istniejący tu dawniej gród w Toruniu. Stąd przystąpili do zwalczania Prusów, którzy znaleźli się w tym czasie aż u brzegów Wisły. W roku. następnym miało zostać opanowane Chełmno .


Pomorze Wschodnie w Dobie Utrwalania Ustroju Feudalnego(1230-1310)

22 August 2013r.

POMORZE WSCHODNIE W DOBIE UTRWALANIA USTROJU FEUDALNEGO (1230—1310) POCZĄTKI ZAKONU KRZYŻACKIEGO NA ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ I W PRUSACH 1. Założenie zakonu krzyżackiego Spośród trzech wielkich zakonów rycerskich: joannitów, templariuszy i Krzyżaków, powstałych w okresie wypraw krzyżowych, ten ostatni był najmłodszy. Stanowił też ich syntezę. Zakon joannitów został założony w celu niesienia pomocy i opieki lekarskiej pielgrzymom przybyłym do Palestyny (około 10710 roku); dopiero z czasem połączył on służbę samarytańską z rycerską (od roku 1130). Symbolem jego działalności był szpital przy kościele Św. Jana w Jerozolimie


Prusy i Polska w XII wieku

22 August 2013r.

PRUSY I POLSKA W XII I NA POCZĄTKU XIII WIEKU 1. Pogranicze prusko-pomorskie i prusko-mazowieckie (granice etniczne i polityczne) Na temat pogranicza prusko-pomórskiego w XII i XIII wieku powstały w historiografii dwa poglądy. Jedni utrzymują, że granicą etniczną i polityczną między słowiańskimi Pomorzanami i pruskimi Bałtami była nadal Wisła, jak w wiekach poprzednich, drudzy zaś twierdzą, że już we wczesnym średniowieczu nastąpiło przesunięcie żywiołu pomorskiego


Przeobrażenia Gospodarcze i Społeczne w XIII wieku na Pomorzu

22 August 2013r.

PRZEOBRAŻENIA GOSPODARCZE I SPOŁECZNE NA PRZEŁOMIE XII/XIII WIEKU 1. Krajobraz geograficzno-ekonomiczny Wysiłek osadniczy poprzednich Wieków doprowadził na przełomie XII/XIII wieku do poważnych przeobrażeń w krajobrazie geograficzno--ekonomicznym Prus. Wprawdzie nad całością krajobrazu -dominowały jeszcze bory, lasy i wody, zwłaszcza stojące, to jednak w wyniku wzmagającego się osadnictwa i wzrostu zaludnienia wytworzyły się tutaj dwie strefy ekonomiczne.


Strona 1 z 22,   [1]  2  3  4  ... 22  Następna >