Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

Ustka jest drugim portem co do wielkości na Pobrzeżu Słowińskim

15 lipiec 2010r.

Ustka jest drugim portem co do wielkości na Pobrzeżu Słowińskim. Miasto rozłożyło się u ujścia Słupi do Zatoki Słupskiej Morza Bałtyckiego. Rzeka dzieli miasteczko na dwie części — zachodnią przemysłową i wschodnią wczasowo uzdrowiskową. Od lipca 1977 roku Ustka posiada własne PP „Uzdrowisko Ustka" z bazą sanatoryjną na 600 miejsc w zakładowych ośrodkach wczasowych. W planach rozbudowy miasta przewiduje się budowę uzdrowiskowych sanatoriów i nowoczesnego zakładu przyrodoleczniczego. W 1978 roku uzdrowisko świadczyło usługi prawie 7 tysiącom kuracjuszy i wczasowiczów.


Historia Ustki

01 sierpień 2010r.

Historię Ustki na przestrzeni kilku stuleci wyznacza jej funkcjonowanie jako — najpierw osady rybackiej, później portu handlowego, który raz wznosił się na wyżyny swego rozkwitu, kiedy indziej spadał do miana przystani płaskich łodzi "promowych" przywożących z redy towary przeładowane z zakotwiczonych statków. Bywały bowiem w historii Ustki i takie lata, kiedy podejmowano prace remontowe i pogłębianie zamulonego ;i zasypanego piaskiem toru wodnego Słupi dopiero w momencie, kiedy ławice łososia nie mogły tędy przepłynąć śpiesząc w górę rzeki na tarliska. Ta królewska ryba — doceniana już wówczas jako produkt żywnościowy — miała Więc swój wpływ na dzieje portu.


O histori miejscowości Ustka - Książęta

26 sierpień 2010r.

OSTATNI KSIĄŻĘTA SŁUPSCY W 1637 roku — umiera ostatni książę zachodniopomorski Bogusław XIV. Nadchodzi kres ponad 700-letniego, z przerwami, panowania na Pomorzu władców słowiańskich. Na słupskim dworze książęcym sprawują swe rządy — ostatnia z pomorskiego rodu, siostra Bogusława XIV Anna (po mężu de Croy — księciu Lotaryngii i Burguindii) wraz z synem — Ernestem Bogusławem de Groy.


Ustka- historia, opis, wydarzenia

11 wrzesień 2010r.

Ustka, trochę historii,wydarzenia Miasteczko wyzwolone zostało 8 marca 1945 roku przez wojska radzieckie wchodzące w skład II Frontu Białoruskiego. Przedwojenne kąpielisko z nielicznymi zakładami i drobnymi warsztatami służącymi gospodarce morskiej było mocno zniszczone. Ocalały nieliczne budynki mieszkalne. ...„Napływająca ludność podejmuje-ofiarne starania o uruchomienie zrujnowanych warsztatów. Przystąpiono do wydobycia i remontowania zatopionych łodzi rybackich oraz budowy nowych...." (z kroniki 1945 roku).