Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

Delta Wiślana

15 August 2011r.

DELTA WIŚLANA. Odrębny typ krajobrazu występuje w nizinie deltowej, będącej jednym z najciekawszych terenów turystycznych w Polsce, zarówno ze względu na ciekawą przeszłość jak i wartość gospodarczą, a zarazem jako teren od wieków trwającej a nie zakończonej dotąd walki człowieka z przyrodą.


Słowiński Park Narodowy - ochrona przyrody

12 August 2011r.

Głównym celem ochrony przyrody w Słowińskim Parku Narodowym jest zabezpieczenie różnorodności tworów przyrody ożywionej i nieożywionej, a więc zachowanie stałej liczby gatunków flory i fauny, ich biocenoz, form geomorfologicznych, struktur i układów przestrzennych. Ochrona elementów środowiska przyrodniczego polega nie tylko na zachowaniu ich dla potomności, ale także na restytuowaniu i pomnażaniu ich zasobności, czyli na ochronie czynnej.


Beka/Beka

30 May 2010r.

Beka/Beka - dawna osada nad Zatoką Pucką, w Pradolinie Łeby-Redy, u ujścia rzeki Reda, 3 km na południowy wschód od Mrzezina, 4 km na północny zachód od Rewy, w gminie Puck. Z przysiółka Beka pozostały jedynie porośnięte trawą fundamenty domu mieszkalnego i kępa drzew, pośrodku której wznosi się drewniany krzyż. Ustawiony w tym miejscu w latach 90. ubiegłego stulecia, ma upamiętniać wszystkich mieszkańców Beki.


Słowiński Park Narodowy - roślinność

12 August 2011r.

Na ukształtowanie szaty roślinnej Słowińskiego Parku Narodowego duży wpływ wywarły takie czynniki jak: rzeźba powierzchni, klimat, gleba oraz stosunki wodne. Duże znaczenie miały również czynniki geograficzne, związane z sąsiedztwem morza i otaczających krain, jak również antropogeniczne, których rola w środowisku przyrodniczym stale się powiększa. Wszystkie te czynniki ulegają ciągłym zmianom w czasie, powodując tym samym zmiany szaty roślinnej.


Sianów

12 November 2011r.

Sianów to miasto położone w odległości 9 km na płn.-wsch. od Koszalina, przy trasie Szczecin — Gdańsk, na krawędzi pradoliny rzeki Unieść. Przez miejscowość przechodzi szlak "Wybrzeża". Na płd.-zach. od miasta rozciąga się porośnięte lasem wzniesienie moreny czołowej (Góra-Chełmska — 137 m n.p.m.). Rzeka Unieść o długości 26 km i stosunkowo dużym spadku wpada do jeziora Jamno.


Siecino

01 November 2011r.

Siecino to miejscowość na Pojezierzu Drawskim w strefie chronionego krajobrazu, położona w pasie moren czołowych nad rynnowym jeziorem Siecino (pow. 730 ha, największa głębokość 44,2 m) przy trasie Złocieniec — Połczyn Zdrój. Jezioro Siecino jest jednym z głębszych akwenów śródlądowych na Pomorzu. Zachodnie brzegi jeziora są podmokłe i częściowo zalesione. W południowej jego części znajdują się dwie duże wyspy o klifowych brzegach: Ostrów (30 ha) i Kępa (18 ha). Większa z nich połączona jest z brzegiem zadrzewioną groblą. Zarówno na wyspach jak i południowych brzegach jeziora, są bardzo dobre warunki do kąpieli i biwakowania. Na jeziorze istnieje możliwość uprawiania sportów wodnych. Tereny przybrzeżne są zagospodarowane przez ośrodki wczasowe. Obszary nadjeziorne znajdują się w strefie ciszy obowiązującej w godz. 22.00—7.00.