Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

Stosunki Polityczne na Pomorzu

22 August 2013r.

STOSUNKI POLITYCZNE 1. Pod zwierzchnictwem polskich princepsów (1120—1180) Co się działo na Pomorzu Nadwiślańskim w najbliższych dziesiątkach lat po podboju Bolesława Krzywoustego, pozostanie zapewne na zawsze tajemnicą. Nic nie umiemy powiedzieć o początkach kształtowania się monarchii wczesnofeudalnej na Pomorzu. Gdy Bolesław Krzywousty doszedł do wniosku, że nie uda mu się przeprowadzić programu całkowitej inkorporacji tej części Pomorza do monarchii piastowskiej, tak jak zamierzał to ongiś uczynić Bolesław Śmiały, a następnie Władysław Herman, pozostawił władzę polityczną w ręku miejscowych „książąt".


Przeobrażenia Gospodarcze i Społeczne w XIII wieku na Pomorzu

22 August 2013r.

PRZEOBRAŻENIA GOSPODARCZE I SPOŁECZNE NA PRZEŁOMIE XII/XIII WIEKU 1. Krajobraz geograficzno-ekonomiczny Wysiłek osadniczy poprzednich Wieków doprowadził na przełomie XII/XIII wieku do poważnych przeobrażeń w krajobrazie geograficzno--ekonomicznym Prus. Wprawdzie nad całością krajobrazu -dominowały jeszcze bory, lasy i wody, zwłaszcza stojące, to jednak w wyniku wzmagającego się osadnictwa i wzrostu zaludnienia wytworzyły się tutaj dwie strefy ekonomiczne.


Prusy i Polska w XII wieku

22 August 2013r.

PRUSY I POLSKA W XII I NA POCZĄTKU XIII WIEKU 1. Pogranicze prusko-pomorskie i prusko-mazowieckie (granice etniczne i polityczne) Na temat pogranicza prusko-pomórskiego w XII i XIII wieku powstały w historiografii dwa poglądy. Jedni utrzymują, że granicą etniczną i polityczną między słowiańskimi Pomorzanami i pruskimi Bałtami była nadal Wisła, jak w wiekach poprzednich, drudzy zaś twierdzą, że już we wczesnym średniowieczu nastąpiło przesunięcie żywiołu pomorskiego


Podbój Prus (1230-1283r)

22 August 2013r.

PODBÓJ PRUS (1230—1283) 1. Podbój ziem nadwiślańskich (1230—1242) Pierwsza kolonia Krzyżaków liczyła 7 rycerzy-zakonników pod dowództwem Hermana Balka; łącznie z giermkami nie przekraczała ona zapewne liczby 70 osób 26. Stan ich prawdopodobnie szybko wzrastał. Początkowo Krzyżacy osiedli w Nieszawie. Następnie przy pomocy księcia Konrada przeszli przez Wisłę i odbudowali w roku 1231 istniejący tu dawniej gród w Toruniu. Stąd przystąpili do zwalczania Prusów, którzy znaleźli się w tym czasie aż u brzegów Wisły. W roku. następnym miało zostać opanowane Chełmno .