Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

  [1]  2  3  Następna >

Sępolno Wielkie

12 November 2011r.

Sępolno Wielkie to miejscowość w odległości 7 km na płn.-zach. od Białego Boru, w zalesionej strefie pagórków moreny czołowej. We wsi znajduje się park z ciekawymi okazami drzew, zaś w okolicy malownicze, dosyć duże jezioro Bobięciń-skie i kilka mniejszych. W sąsiedztwie pobliskiej wsi Sępólno Małe, w odległości około 2 km od szosy Bobolice — Biały Bór, jest rezerwat wodno-florystyczny lobeliowego "Jeziora Piekiełko" o pow. około 10 ha.


wybrzeże w Polsce - charakterystyka

14 August 2011r.

Obszar przybrzeżny leżący w granicach województwa pomorskiego obejmuje część Pobrzeża Słowińskiego — w okolicy Łeby, Pobrzeże Kaszubskie, Żuławy Wiślane i część zachodnią Pobrzeża Warmińskiego z Elblągiem i Wyżyną Elbląską.


Delta Wiślana

15 August 2011r.

DELTA WIŚLANA. Odrębny typ krajobrazu występuje w nizinie deltowej, będącej jednym z najciekawszych terenów turystycznych w Polsce, zarówno ze względu na ciekawą przeszłość jak i wartość gospodarczą, a zarazem jako teren od wieków trwającej a nie zakończonej dotąd walki człowieka z przyrodą.


Beka/Beka

30 May 2010r.

Beka/Beka - dawna osada nad Zatoką Pucką, w Pradolinie Łeby-Redy, u ujścia rzeki Reda, 3 km na południowy wschód od Mrzezina, 4 km na północny zachód od Rewy, w gminie Puck. Z przysiółka Beka pozostały jedynie porośnięte trawą fundamenty domu mieszkalnego i kępa drzew, pośrodku której wznosi się drewniany krzyż. Ustawiony w tym miejscu w latach 90. ubiegłego stulecia, ma upamiętniać wszystkich mieszkańców Beki.


Klimat wybrzeża gdańskiego

15 August 2011r.

Klimat Pobrzeża Gdańskiego w pasie o szerokości do 30 kilometrów uzależniony jest od Bałtyku. Cechy jego to późna wiosna i długa piękna jesień, chłodniejsze niż w głębi kraju, o małej ilości dni upalnych lato, a równocześnie krótki okres niezbyt ostrych mrozów.


Ryby Morza Bałtyckiego

15 August 2011r.

RYBY Morza Bałtyckiego na skutek nieodpowiednich, wymienionych wyżej warunków występują w skarlałej formie w niedużej ilości gatunków i nie tak licznie jak np. w sąsiednim Morzu Północnym. Żyjący tam wątłusz, zwany pospolicie dorszem, dochodzi do znacznej, bo przekraczającej 1 m długości, gdy natomiast w Bałtyku nie przekracza przeciętnie 30 — 40 cm. Podobnie śledzie łowione w naszych wodach są chude i małe, a poza tym występują w niezbyt wielkiej ilości.


człowiek na pomorzu - czasy przedhistoryczne

15 August 2011r.

CZŁOWIEK NA POMORZU CZASY PRZEDHISTORYCZNE. Najstarsze wykopaliska świadczące o pobycie człowieka na Pomorzu Gdańskim pochodzą ze środkowej epoki kamiennej (ok. 2 500 lat przed, n. e.). Są to kościane, rogowe i krzemienne przedmioty, odkryte na terenie powiatu wejherowskiego. Liczne wykopaliska pochodzące z następnych wieków mówią, iż ziemia ta nawiedzana była przez różne ludy, szukające dla siebie drogą podbojów nowych terenów osiedleńczych. W III okresie epoki brązu (1300 — 1100 lat przed n. e.) dociera do ujścia Wisły ludność kultury łużyckiej. Dochodzi do utworzenia się tu odrębnej, lokalnej grupy tej kultury.


Strona 1 z 3,   [1]  2  3  Następna >