Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

morze Bałtyckie

15 sierpień 2011r.

Morze Bałtyckie, nim uzyskało obecny kształt, przeszło kilka faz rozwojowych, wywołanych ruchami otaczających je lądów i wznoszeniem się lub opadaniem poziomu wody. Pierwsza faza, zaczynająca się po ustąpieniu lodowca do Skandynawii, znana jest pod nazwą Bałtyckiego Jeziora Lodowatego.


Ryby Morza Bałtyckiego

15 sierpień 2011r.

RYBY Morza Bałtyckiego na skutek nieodpowiednich, wymienionych wyżej warunków występują w skarlałej formie w niedużej ilości gatunków i nie tak licznie jak np. w sąsiednim Morzu Północnym. Żyjący tam wątłusz, zwany pospolicie dorszem, dochodzi do znacznej, bo przekraczającej 1 m długości, gdy natomiast w Bałtyku nie przekracza przeciętnie 30 — 40 cm. Podobnie śledzie łowione w naszych wodach są chude i małe, a poza tym występują w niezbyt wielkiej ilości.