Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

Wyspy i miejscowości pomorskie

27 February 2013r.

Wyspa Uznam w zniemczeniu Usedom i jej główne miasto, nazywające się tak samo, posiada nazwę rodzimą. Zapewne nie jest to nazwa wyspy pierwotna, ale nazwa jej głównego miasta. Nazwa Uznam, Uzna-mia, itd. ma bowiem charakter dzierżawczy i odimienny od imienia U-zna-m, tzn. "uznany".


Miejscowość pomorska Kaleń

27 February 2013r.

Kaleń pow. kamieński — wieś okolnica, charakterystyczna dla osadnictwa słowiańskiego. kowanego jako przyczynki w diariuszach podróżników czy też archiwaliach dotąd mało eksploatowanych. W podejmowanych dziś badaniach dawny podział na wyraźne grupy etniczne nie jest już nadal miarodajny. Wiemy, że na zachód od Łeby istniały grupy ludowe Karwatków, Kabatków i Niniaków, ale oblicze ich grupowe zamazało się — przetrwało tylko prześmiewne mianowanie sąsiedzkie, zresztą bliżej nie zlokalizowane.


Kultura duchowa na pomorzu

27 February 2013r.

Zwróćmy jeszcze uwagę na kulturę duchową. Nieścisłe jest owo zakorzenione uprzedzenie, że "Pomerania non cantat". Lud oczywiście zamilkł, gdy mu już nie wolno było śpiewać w języku ojczystym ani w kościele, ani w szkole, gdy język ten raził Niemców nawet na drodze wiejskiej, czy na polu. Obcego języka lud sercem sobie nie przyswoił. Mogły więc tylko w stanie szczątkowym przetrwać niektóre piosenki, te najbardziej typowe, najbardziej sielskie. Zapamiętali je ludzie starzy, nucąc ukradkiem, w domu.


Nad Łebą,Słupią i Wieprzą

27 February 2013r.

NAD ŁEBĄ, SŁUPIĄ I WIEPRZĄ Region ten stanowi północno-wschodnią część stoczystości bałtyckiej Pomorza Zach. Na południu granicę jego tworzy dział wodny pomorski, przebiegający mniej więcej linią najwyższych wzniesień grzbietu pojeziernego. Ku północy teren zwolna opada sięgając po wybrzeże bałtyckie, od wschodu jest sztucznie obcięty b. granicą polską z r. 1939, na zachodzie zaś granica przebiega działem wodnym między Wieprzą a Parsętą w miejscu, gdzie wyższe tereny moreny dennej (ponad 100 m npm) zbliżają się najbardziej do linii brzegu morskiego.


Dno pradoliny Łeby

27 February 2013r.

Dno pradoliny Łeby. człowiek i jego osiedle; miejsce ich zajęły torfowiska i podmokłe łąki. Od czasu do czasu zauważyć się dają starorzecza Łeby. Często w dużych nawet połaciach występuje skarłowaciały las, na który składają się: sosna, brzoza i wierzba. Roślinność typowo bagienna. Jedyny ślad działalności człowieka to rowy odwadniające obszary łąkowe zajmujące tu wiele miejsca. Zbocza tego odcinka pradoliny osiągającej za Lęborkiem szerokość 5 km znacznie złagodniały.


U granicy sztuki ludowej i historycznej

27 February 2013r.

U GRANIC SZTUKI LUDOWEJ I HISTORYCZNEJ Gdy uwzględnimy niespokojny przebieg dziejów politycznych tego regionu, jego poddawanie się na przemian wpływom ziemi gdańskiej i szczecińskiej, niekorzystne dla gospodarki morskiej wybrzeże, mało urodzajną glebę, obfitość lasów w połaci południowej, liczne błota nadrzeczne (dolny bieg Łeby) oraz zagęszczenie wód jeziornych (szczególnie w Bytowskiem, gdzie naliczyć ich można ponad 100) — nic dziwnego, że bilans artystyczny, jeśli idzie o dawność i jakość, wypada na ogół niekorzystnie.