Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Gdańsk — Targ Węglowy, Ulica Długa

15 sierpień 2011r.

Targ Węglowy, przy którym znajdują się wrymienione wyżej budowle, ze względu na niezmiernie ciekawy zespół otaczających go zabytków, stanowić będzie po całkowitym wykończeniu jeden z najbardziej interesujących placów miejskich w Polsce.


Gdańsk — Ratusz

15 sierpień 2011r.

Ulicę Długą kończy najświetniejsza budowla gdańska, stanowiąca przedmiot dumy jego mieszkańców — Ratusz Głównego Miasta.


Gdańsk — Zielona Brama

15 sierpień 2011r.

Zielona Brama. Od strony wschodniej zamyka Długi Targ okazały pałac z 1568 roku, zbudowany przez Jana Kramera na polecenie Rady Miejskiej. Budowa jego była wyrazem wdzięczności mieszczan gdańskich dla Kazimierza Jagiellończyka, za oswobodzenie spod jarzma krzyżackiego.


Gdańsk — Motława

15 sierpień 2011r.

Motława. Minąwszy Zieloną Bramę stajemy na moście, z którego mamy rozległy widok na dawny port gdański. Przez całe wieki mieściło się tu centfrum wymiany handlowej między Polską a wszystkimi niemal nadmorskimi krajami Europy. Tysiące okrętów dobijało do drewnianych pomostów, aby wyładowywać sukna, skóry, wina, korzenie, lekarstwa, meble, porcelanę i inne towary, a następnie zabierać ze składów na wyspie Spichlerze, po drugiej stronie Motławy, zboże, sól, wosk, potaż, smołę itp. Gdańskie piwnice i spichlerze zaopatrywały odbiorców z Polski i Zachodu w rozmaite towary, zaś olbrzymie dochody w złocie wpływały do kas Gdańska i kieszeni jego mieszkańców.


Gdańsk — Kościół N. M. Panny

16 sierpień 2011r.

Kościół N. M. Panny. Uliczkę Mariacką zamyka od zachodu narożnik olbrzymiej świątyni, zajmującej centrum Głównego Miasta. Wznosi się ona na miejscu drewnianego kościółka fundacji księcia Świętopełka z ok. połowy XIII wieku. Kamień węgielny pod obecną ceglaną budowlę położono 28.111.1343 roku. Rozmiary wybudowanego wówczas kościoła okazały się niewystarczające wobec szybkiego przyrostu ludności. Podjęto więc rozbudowę, w wyniku której powstała monumentalna gotycka świątynia, piękne w swej prostocie i surowości arcydzieło średniowiecznej sztuki architektonicznej. Zakończenie budowy nastąpiło w dniu 28 lipca 1502 roku, w którym to dniu założono ostatni zwornik w olbrzymim sklepieniu.


Gdańsk — Kaplica Królewska.

16 sierpień 2011r.

Kaplica Królewska. Przy ul. św. Ducha, kilkadziesiąt kroków od kościoła N. M. Panny, wznosi się barokowa świątyńka zbudowana dla katolików gdańskich na polecenie i częściowo z funduszów Jana III Sobieskiego.


Gdańsk — Zbrojownia

16 sierpień 2011r.

Zbrojownia. Opuściwszy otoczenie kościoła N.M. Panny udajemy się na odbudowaną już prawie (w 1951—1952 r.) ul. Piwną, posiadającą najbardziej monumentalne zamknięcie ze wszystkich ulic Gdańska. Tworzy je od wschodu ustawiona nieco z boku wieża Mariacka, a z przeciwnej strony jedna z najwspanialszych w północno-wschodniej Europie renesansowych budowli. Jest nią słynna Zbrojownia gdańska, używana jako skład sprzętu wojennego od chwili powstania, tj. od 1605 roku do początku XIX wieku.


Strona 2 z 3, < Poprzednia  1  [2]  3  Następna >