Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

  [1]  2  3  Następna >

Gleby w pomorskiem

15 August 2011r.

Najbardziej urodzajne gleby występują w delcie Wisły. Tworzą je muły rzeczne pomieszane z drobnym piaskiem oraz humus (produkt rozkładu w glebie ciał organicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego). Są to najlepsze w Polsce gleby buraczano-pszenne. Znajdują się tu również w niektórych partiach, zwłaszcza depresyjnych, gleby tor-fiaste stanowiące podstawę gospodarki hodowlanej.


człowiek na pomorzu gdańskim - czasy historyczne

15 August 2011r.

Pod koniec X wieku leżące na lewym brzegu Wisły Pomorze Gdańskie wchodzi w skład państwa polskiego, o czym mówi wyraźnie wystawiony za Mieszka I dokument "Dagome iudex", według którego północna granica państwa polskiego biegnie wzdłuż wybrzeża morskiego od ujścia Odry do Wisły. Gdańsk jest już wtedy znacznym ośrodkiem o charakterze miejskim, skoro określono go w jednym z ówczesnych dokumentów mianem urbs (miasto) i jeśli do chrztu — gdy w 997 r. przybył tu św. Wojciech — pośpieszyły hominum multae catewae (znaczne gromady ludzi).


GDAŃSK Przeszłość i rozwój miasta.

15 August 2011r.

W odległości kilku kilometrów od morza, nad Motławą, niemal przy jej ujściu do Wisły, powstało — prawdopodobnie z początkiem X wieku — osiedle i zapewne gród, port oraz plac targowy. Niezwykle korzystne położenie stało się podstawą bardzo szybkiego rozwoju osady, której nazwę Gyddanyzc, zanotowana w 997 roku, przekazał nam mnich czeski, autor "Żywota św. Wojciecha".


zwiedzanie zabytków starego gdańska

15 August 2011r.

U stóp Pomnika Wolności. Tuż obok Dworca Głównego, na tle ruin Bastionu św. Elżbiety, pozostałości z dawnych fortyfikacji miejskich, wystrzela wysoko w górę jasna piaskowcowa kolumna, zakończona u szczytu znakiem Orła Białego. U podnóża muru stara, rdzą przeżarta kotwica; na kamiennej płycie u stóp kolumny umieszczono napis: "Orzeł z historycznej bandery polskiej i zabytkowa kotwica przypominają tysiącletnią walkę o morską granicę Polski. Rozstrzygnęło tę walkę ostatecznie historyczne zwycięstwo nad faszyzmem."


Gdańsk — Brama Wyżynna i Barbakan

15 August 2011r.

Gdańsk — Brama Wyżynna i Barbakan wzniesione domy, a po prawej stronie utrzymane skwerki — przed główne niegdyś wejście do miasta — Bramę Wyżynną. Brama Wyżynna. Nazwa budowli wywodzi się od położenia naprzeciw tzw. Wyżyny Gdańskiej, której najbliższe wzniesienie stanowiło w średniowieczu własność, biskupów kujawskich (od XII w. Pomorze Gdańskie leżało w granicach diecezji kujawskiej). Stojący na wzniesienia zameczek biskupi zburzony został w 1414 r. na rozkaz wielkiego mistrza krzyżackiego, z powodu zatargu z biskupem Janem Kropidłą. Wspomnienie dawnego właściciela zamku i wioski, znajdującej się niegdyś na wzniesieniu, zachowało się w nazwie Biskupia Górka. Widoczna na miejscu owego zameczku wielka, koszarowa budowla wzniesiona została w 1940 r.


Gdańsk — Złota Brama

15 August 2011r.

Złota Brama. Barbakan wysunięty był nieco przed średniowieczne miejskie mury obronne, broniąc głównego wjazdu do miasta. Przed murami znajdowały się dwie szerokie, wypełnione wodą fosy. Nad nimi przerzucone były kamienne trzyłukowe mosty, łączące barbakan z gotycką obronną bramą wplecioną w mury obronne w tym miejscu, gdzie zaczyna się ul. Długa. Brama ta nazywała się Bramą Wyżynną. Po przeniesieniu obrony miasta na zewnętrzne wały obronne i zbudowaniu przed barbakanem bramy wmurowanej w te wały, brama u wylotu ul. Długiej straciła znaczenie obronne, i na początku XVII w. Abraham van dem Blocke na jej miejscu wzniósł bramę w stylu włoskiego renesansu. Otrzymała ona nazwę Złotej Bramy, podczas gdy nazwę Brama Wyżynna przeniesiono na wyżej opisaną bramę wśród wałów ziemnych.


Gdańsk — Dwór św. Jerzego

15 August 2011r.

Dwór św. Jerzego. Do Złotej Bramy przytyka bezpośrednio po stronie północnej późnogotycka budowla, oryginalna w swej formie architektonicznej, o niezmiernie interesującej elewacji, uzyskanej przez użycie pięknie profilowanej cegły. Zbudowana w 1489—1494 roku, służyła jako miejsce zebrań ekskluzywnego bractwa św. Jerzego, skupiającego jedynie młodzież z najbogatszych patrycjuszowskich domów. Do ulubionych rozrywek członków bractwa należało strzelanie z kuszy na znajdującej się obok, między podwójnym murem miejskim strzelnicy. Wypaloną w czasie wojny zabytkową budowlę przeznaczono po odbudowie na siedzibę Stow. Architektów R. P. Warto zaznaczyć, iż na hełmie figury św. Jerzego zdobiącej szczyt wieżyczki renesansowej z ok. połowy XVI w. wyryto znak orła polskiego.


Strona 1 z 3,   [1]  2  3  Następna >