Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

  [1]  2  3  4  ... 5  Następna >

Po zdrowie i wypoczynek do Międzyzdrojów

01 wrzesień 2011r.

Z położenia Międzyzdrojów wynikają liczne elementy, które składają się na mikroklimat pomyślny dla wczasowiczów szukających wypoczynku w tym rejonie. Od wschodnich wiatrów osłaniają miasto i jego okolice wysokie wzniesienia pokryte lasem. Wiatry północne natomiast wprowadzają unoszącą się nad wodami parę wodną zawierającą sól i jod, które ożywczo wpływają na organizm ludzki.


ziemia pucka

08 czerwiec 2010r.

Ziemia pucka leży na Pobrzeżu Gdańskim. Zajmuje pn.-zach. część regionu geograficznego zwanego Pobrzeżem Kaszubskim i fragment Wybrzeża Słowińskiego oraz całą Mierzeję Helską, nazywaną również Półwyspem Helskim. Przed 1975 r. ziemia ta wchodziła w skład powiatu puckiego, utworzonego w 1954 r. z północnych obszarów byłego powiatu morskiego, z siedzibą władz w Wejherowie.


wędrówki po ziemi puckiej

08 czerwiec 2010r.

Wędrując przez ziemię pucką z południa w kierunku północnym przechodzimy najpierw przez Kępę Oksywską. Jest to lekko falista wysoczyzną morenowa, oddzielona od sąsiednich obszarów wysoczyznowych wielkim zakolem Pradoliny Kaszubskiej, a ku morzu opadająca urwistym klifem wysokości 30-40 m.


wiadomości geograficzne o ziemi puckiej

08 czerwiec 2010r.

Kolejny płat wysoczyznowy zwany Kępą Pucką jest rozległą i największą z istniejących kęp, o prawie równinnej powierzchni. Deniwelacje czyli nierówności terenu utrzymują się w granicach do 5 m, ale miejscami jest on całkiem płaski. Jej zalesiona krawędź od strony Pradoliny Kaszubskiej osiąga wysokości od 92,7 m n.p.m. opodal st. PKP Rekowo, 69,2 m w rejonie Połchowa, a do 47,8 m pod Mrzezinem. Południową część Kępy Puckiej odcina malownicza dolina niewielkiego cieku o nazwie Gizdepka (patrz hasło).


Pradolina Płutnicy

08 czerwiec 2010r.

Pradolina Płutnicy i jej przedłużenie ku pn.-zach. o nazwie Nadmorskie Błoto, o genezie identycznej jak Pradolina Kaszubska otaczają wielkim łukiem kolejną kępę - Kępę Swarze-wską, której nazwę dała miejscowość Swarzewo (patrz hasło).


Kępa Swarzewska

08 czerwiec 2010r.

Kępa Swarzewska jest na ogół płaską lub lekko falistą wysoczyzną moreny dennej, bardzo skąpo zalesioną w pn.-zach. części. Jej kulminacją jest nadmorska Jastrzębia Góra (67,8 m n.p.m.), znajdująca się tuż przy drodze, w połowie odległości między Wąwozem Chłapowskim a Rozewiem.


Linia brzegowa ziemi puckiej

08 czerwiec 2010r.

Formowanie się linii brzegowej ziemi puckiej trwa od schyłku plejstocenu. Kształtowała się ona pod wpływem abrazji, a także w następstwie zmian poziomu wód Bałtyku. Przed około 6 tys. lat, pod wpływem ocieplenia klimatu, topnienia lodów i obniżania się południowych brzegów Bałtyku, nazywanego w tej fazie Morzem Litorynowym (od żyjącego w nim małża Litorina litorea) podniósł się poziom wód morskich. Wdarły się one wówczas na niższe tereny przybrzeżne.


Strona 1 z 5,   [1]  2  3  4  ... 5  Następna >