Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

  [1]  2  3  4  ... 5  Następna >

Kolegiata Kołobrzeska

27 February 2013r.

Kolegiata kołobrzeska stała się z kolei wzorem dla całego szeregu kościołów Pomorza, jak np. Wolina (św. Mikołaj), Trzebiatowa, Gryfic, Goleniowa, Drawska, Stargardu (P. Maria). Natomiast w połaci wschodniej tej ziemi niechętnie stosowano system przestrzeni bazylikowej, opierając się jednak w dalszym ciągu na planie hali kołobrzeskiej. Wydaje się, że w Słupsku po raz pierwszy wzniesiono na tym rzucie farny kościół w układzie bazylikowym, który stał się od XIV w. prototypem kilku kościołów, mianowicie w Darłowie, Sławnie, Białogardzie, Koszalinie.


Kultura artystyczna na pomorzu

27 February 2013r.

Pełnię kultury artystycznej na Pomorzu Zach. zostawił tylko okres średniowieczny, przedprotestancki. Tam, gdzie kultura religijna i jej odbicie plastyczne w dobie kontrreformacji nie miały pola działania, jak to — z wyjątkiem polskiej strefy w regionie złotowskim — było na Pomorzu Gdańskim, twórczość artystyczna w następnych okresach przybierała formę nieledwie przygodną i wyładowywała się w drobnych przeróbkach, a przy podejmowaniu nowych zagadnień raczej w kierunku zdobniczym.


Wspólny Język Pomorzan

27 February 2013r.

WSPÓLNY BYŁ NASZ JĘZYK Jedność językowa, a co za tym idzie kulturalna oraz historyczna polsko-pomorska jest dziś uznanym faktem w nauce. Jest to jedność językowa ściślejsza, która wyodrębnia polsko-pomorską gałąź spośród całości języków lechickich obejmujących przestrzeń od linii Bugu aż po linię Łaba-Soła (Elbe-Saale), a w niektórych punktach przekraczających także i tę linię.


Wyspy i miejscowości pomorskie

27 February 2013r.

Wyspa Uznam w zniemczeniu Usedom i jej główne miasto, nazywające się tak samo, posiada nazwę rodzimą. Zapewne nie jest to nazwa wyspy pierwotna, ale nazwa jej głównego miasta. Nazwa Uznam, Uzna-mia, itd. ma bowiem charakter dzierżawczy i odimienny od imienia U-zna-m, tzn. "uznany".


Czego nie starła nawałnica

27 February 2013r.

CZEGO NIE STARŁA NAWAŁNICA. (Relikty etnograficzne kultury ludowej) ajistotniejszymi reliktami etnograficznymi Pom. Zach. są jego grupy etniczne, pozostałość dawnych. Na powstanie tych grup wpływały warunki fizjograficzne regionu, skład antropologiczny mieszkańców, stosunki polityczne, ekonomiczne, wyznaniowe oraz nieuchwytne często specjalne sytuacje lokalne.


Miejscowość pomorska Kaleń

27 February 2013r.

Kaleń pow. kamieński — wieś okolnica, charakterystyczna dla osadnictwa słowiańskiego. kowanego jako przyczynki w diariuszach podróżników czy też archiwaliach dotąd mało eksploatowanych. W podejmowanych dziś badaniach dawny podział na wyraźne grupy etniczne nie jest już nadal miarodajny. Wiemy, że na zachód od Łeby istniały grupy ludowe Karwatków, Kabatków i Niniaków, ale oblicze ich grupowe zamazało się — przetrwało tylko prześmiewne mianowanie sąsiedzkie, zresztą bliżej nie zlokalizowane.


Kultura duchowa na pomorzu

27 February 2013r.

Zwróćmy jeszcze uwagę na kulturę duchową. Nieścisłe jest owo zakorzenione uprzedzenie, że "Pomerania non cantat". Lud oczywiście zamilkł, gdy mu już nie wolno było śpiewać w języku ojczystym ani w kościele, ani w szkole, gdy język ten raził Niemców nawet na drodze wiejskiej, czy na polu. Obcego języka lud sercem sobie nie przyswoił. Mogły więc tylko w stanie szczątkowym przetrwać niektóre piosenki, te najbardziej typowe, najbardziej sielskie. Zapamiętali je ludzie starzy, nucąc ukradkiem, w domu.


Strona 1 z 5,   [1]  2  3  4  ... 5  Następna >