Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Kołobrzeg

03 September 2013r.

Kołobrzeg Kołobrzeg to jedno z najpiękniejszych polskich uzdrowisk. Przed wiekami miasto leżało na tzw. „Szlaku solnym" i słynęło z produkcji soli. Dziś nosi miano „Perły Bałtyku", o czym przesądzili już przedwojenni kuracjusze oraz tutejsza woda mineralna (solanka), borowina, klimat i wszechobecna zieleń. Do naszych czasów przetrwał średniowieczny układ urbanistyczny i dominująca nad miastem Bazylika Konkatedral-na z bezcennymi zabytkami sztuki gotyckiej.

ocena 3.3/5 (na podstawie 3 ocen)

Latarnia morska Świnoujście

03 September 2013r.

Latarnia morska Świnoujście wysokość wieży 68 m, zasięg światła 46,4 km Stoi u nasady falochronu wschodniego, u ujścia Świny do morza. Jest najwyższa nad Bałtykiem i jedną z najwyższych w świecie. Wzniesiona w 1857 roku zachowała się do czasów dzisiejszych w niezmienionej formie tylko dzięki niesubordynacji niemieckiego latarnika, który w czasie wycofywania się ze Świnoujścia wojsk niemieckich nie wykonał rozkazu wysadzenia jej

ocena 4/5 (na podstawie 1 ocen)

Podbój Prus (1230-1283r)

22 August 2013r.

PODBÓJ PRUS (1230—1283) 1. Podbój ziem nadwiślańskich (1230—1242) Pierwsza kolonia Krzyżaków liczyła 7 rycerzy-zakonników pod dowództwem Hermana Balka; łącznie z giermkami nie przekraczała ona zapewne liczby 70 osób 26. Stan ich prawdopodobnie szybko wzrastał. Początkowo Krzyżacy osiedli w Nieszawie. Następnie przy pomocy księcia Konrada przeszli przez Wisłę i odbudowali w roku 1231 istniejący tu dawniej gród w Toruniu. Stąd przystąpili do zwalczania Prusów, którzy znaleźli się w tym czasie aż u brzegów Wisły. W roku. następnym miało zostać opanowane Chełmno .

ocena 4/5 (na podstawie 1 ocen)

Pomorze Wschodnie w Dobie Utrwalania Ustroju Feudalnego(1230-1310)

22 August 2013r.

POMORZE WSCHODNIE W DOBIE UTRWALANIA USTROJU FEUDALNEGO (1230—1310) POCZĄTKI ZAKONU KRZYŻACKIEGO NA ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ I W PRUSACH 1. Założenie zakonu krzyżackiego Spośród trzech wielkich zakonów rycerskich: joannitów, templariuszy i Krzyżaków, powstałych w okresie wypraw krzyżowych, ten ostatni był najmłodszy. Stanowił też ich syntezę. Zakon joannitów został założony w celu niesienia pomocy i opieki lekarskiej pielgrzymom przybyłym do Palestyny (około 10710 roku); dopiero z czasem połączył on służbę samarytańską z rycerską (od roku 1130). Symbolem jego działalności był szpital przy kościele Św. Jana w Jerozolimie

ocena 4/5 (na podstawie 1 ocen)

Prusy i Polska w XII wieku

22 August 2013r.

PRUSY I POLSKA W XII I NA POCZĄTKU XIII WIEKU 1. Pogranicze prusko-pomorskie i prusko-mazowieckie (granice etniczne i polityczne) Na temat pogranicza prusko-pomórskiego w XII i XIII wieku powstały w historiografii dwa poglądy. Jedni utrzymują, że granicą etniczną i polityczną między słowiańskimi Pomorzanami i pruskimi Bałtami była nadal Wisła, jak w wiekach poprzednich, drudzy zaś twierdzą, że już we wczesnym średniowieczu nastąpiło przesunięcie żywiołu pomorskiego

ocena 4/5 (na podstawie 1 ocen)

Przeobrażenia Gospodarcze i Społeczne w XIII wieku na Pomorzu

22 August 2013r.

PRZEOBRAŻENIA GOSPODARCZE I SPOŁECZNE NA PRZEŁOMIE XII/XIII WIEKU 1. Krajobraz geograficzno-ekonomiczny Wysiłek osadniczy poprzednich Wieków doprowadził na przełomie XII/XIII wieku do poważnych przeobrażeń w krajobrazie geograficzno--ekonomicznym Prus. Wprawdzie nad całością krajobrazu -dominowały jeszcze bory, lasy i wody, zwłaszcza stojące, to jednak w wyniku wzmagającego się osadnictwa i wzrostu zaludnienia wytworzyły się tutaj dwie strefy ekonomiczne.

ocena 4/5 (na podstawie 2 ocen)

wszystkie wpisy