Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

wiadomości geograficzne o ziemi puckiej

08 czerwiec 2010r.

Kolejny płat wysoczyznowy zwany Kępą Pucką jest rozległą i największą z istniejących kęp, o prawie równinnej powierzchni. Deniwelacje czyli nierówności terenu utrzymują się w granicach do 5 m, ale miejscami jest on całkiem płaski. Jej zalesiona krawędź od strony Pradoliny Kaszubskiej osiąga wysokości od 92,7 m n.p.m. opodal st. PKP Rekowo, 69,2 m w rejonie Połchowa, a do 47,8 m pod Mrzezinem. Południową część Kępy Puckiej odcina malownicza dolina niewielkiego cieku o nazwie Gizdepka (patrz hasło). Prócz mniejszych rozcięć w omawianej części krawędziowej wyróżnia się Dolina Ciechocińska, przez którą przebiega droga, prowadząca z Redy na obszar Kępy Puckiej. We wschodniej części Kępy Puckiej płynie w zalesionej dolince Potok Błądzikowski, mający swe źródła w głębi omawianego obszaru, w okolicy Darżlubia. Zalesienie występuje w końcowym odcinku dolinki, na przestrzeni około 2,5 km, od drogi gruntowej Mrzezino - Żelistrzewo do Osłonina. Kępę Pucką zamyka od północy Pradolina Płutnicy. Całą zachodnią połać Kępy pokrywają lasy wielkiej niegdyś Puszczy Darżlubskiej, zwane obecnie częściej Lasami Piaśnickimi.

ocena 4/5 (na podstawie 22 ocen)

Czas na wczasy z rodziną.
Kaszuby, wczasy, wczasy w Polsce, Kępa Pucka, puck, Ziemia pucka