Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

wędrówki po ziemi puckiej

08 czerwiec 2010r.

Wędrując przez ziemię pucką z południa w kierunku północnym przechodzimy najpierw przez Kępę Oksywską. Jest to lekko falista wysoczyzną morenowa, oddzielona od sąsiednich obszarów wysoczyznowych wielkim zakolem Pradoliny Kaszubskiej, a ku morzu opadająca urwistym klifem wysokości 30-40 m. Natomiast na wschodzie powierzchnia Kępy wznosi się do wysokości 66,4 m, a 75,6 m i 83,0 m n.p.m. w rejonie zachodniej jej krawędzi. Krawędź tę pokrywa pas lasu o szerokości od 0,5 do 1,5 km. Tu również występują doliny erozyjne, m.in. najdłuższa Dolina Kosakowska, którą dawniej spływały wody z północnej części Kępy. Następną jednostką geomorfologiczną, na jaką natkniemy się w dalszej drodze na północ jest Pradolina Kaszubska, ciągnąca się wielkim łukiem obejmującym Kępę Oksywską począwszy od Gdyni do miejscowości Rewa i Beka, leżących nad Zatoką Pucką. Szerokość pradoliny pod Gdynią, gdzie wykopano w niej rozległy akwen gdyńskiego portu wewnętrznego, wynosi 2 km i następnie powiększa się, by dojść do 5 km w rejonie styku z wodami Zatoki Puckiej. Płaskie i podmokłe dno pradoliny wznosi się 0,1 m n.p.m. nad morzem koło Beki, 10,1 m na wschód od miasta Redy i około 5-10 m na zachód od Gdyni. Między Redą i jej częścią Ciechocinem łączy się z Pradoliną Łeby-Redy. Tym zagłębieniem wpływa na teren Pradoliny Kaszubskiej rzeka Reda i po jej północnej stronie podąża ku Zatoce Puckiej, by ujść do niej około 1 km na pd. od Beki. Koło Rumi wpływa na teren pradoliny z Pojezierza Kaszubskiego Zagórska Struga i przeciąwszy ją w poprzek płynie skanalizowanym korytem wzdłuż pn. krawędzi Kępy Oksywskiej, a minąwszy wieś Mosty, pod którą poruszała przez wieki młyn klasztorny, uchodzi pod wsią Mechelinki do Zatoki Puckiej. Pradolinę wyżłobiły wody roztopowe oraz wody rzek spływające z wysoczyzn morenowych pod koniec epoki plejstoceóskiej, kiedy obszar Bałtyku wypełniony był jeszcze masą lodową.

ocena 4/5 (na podstawie 22 ocen)

Kaszuby, wczasy, wczasy w Polsce, Ziemia pucka, Kaszuby