Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Bliza Rozewska

08 czerwiec 2010r.

Bliza Rozewska - Rozewie Boża Stopka Około 1 km na pn. wsch. od przysiółka Czechy, a 2,5 km na wsch. od Świecina, przy leśnej drodze z Domatowa do Połchówka leży głaz narzutowy, nazywany Bożą lub Anielską Stopką. Jest to granityt o owalnym kształcie, którego obwód wynosi 2,66 m, a długość ponad 1 m. Porastają go obficie mchy i porosty. Kamień usytowany jest między trzema kopczykami granicznymi, tworzącymi trójkąt równoboczny o boku długości 5 m. Zbiegały się w tym miejscu na początku XIX w. tereny leśne właściciela Kłanina z gruntami majątku w Świecinie i polami chłopskimi. Graniczna funkcja tego reliktu z epoki lodowej sięga bardzo odległych czasów. Wzmiankuje go bowiem akt donacyjny księcia Mściwuja II z 10 XI 1281 r., nadający klasztorowi cysterek w Żarnowcu pobliską wieś Świecino. W opisie granicy tej osady czytamy, iż przebiega ona: (...) direkte ultra nemus ad ąuendam lapidem iuxta viam publicam positum, ąui Bozistopka dicitur (...). Zapis z 1342 r. głosi: Bożastopka, ubi mete Domatow, Polkow, Sweczin convenniuntur. Na głazie widoczne są dwa znaki: jeden to maleńka stopka odciśnięta w kamieniu, drugi ma kształt zagłębienia. Jak mówi legenda, pokłóciło się w tym miejscu dwu braci. W czasie zwady pojawił się anioł, by pogodzić rozpoczynających bójkę młodzieńców. Dotknął on wówczas nogą i laską kamienia, uwieczniając śladami swoją obecność w tym miejscu. Ślad stopy powstał prawdopodobnie niezbyt dawno. Być może, ktoś dopomógł w XIX w. legendzie, rzeźbiąc w miejscu niezbyt czytelnego znaku, wyraźny ślad „anielskiej" stopy. Inna legenda głosi, iż w 1462 r. podczas świecińskiej bitwy rycerzy polskich z Krzyżakami wycofujący się i bliscy przegranej Polacy ujrzeli nagle świetlistą postać anioła, który stanąwszy na kamieniu zawrócił ich na pole bitwy. Wzmocnieni tą zachętą zawrócili i rozgromili krzyżackie zastępy. W odległości około 300 m na pd. wsch. od Bożej Stopki leży drugi, znacznie większy głaz narzutowy. Jest to gnejs biotytowy, również porośnięty mchem i porostami. Jego obwód wynosi 12,5 m, długość 5 m, szerokość 3,5 m a wysokość 1,8 m. Kaszubi nazywają go Diabelskim Kamieniem. I ten relikt z epoki lodowej oddzielał w 1930 r. posiadłości trzech gburów Berneta z Połchówka oraz Kustera i Kaczki z Czechów. Jako kamień graniczny nie jest narażony na zniszczenie, ale nie cieszy się tak wielkim szacunkiem ludności jak Boża Stopka.

ocena 3,8/5 (na podstawie 29 ocen)

Czas na wakacje z ukochaną.
wczasy, Bliza Rozewska, Rozewie, latarnia