Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Białogóra - gmina Krokowa

08 czerwiec 2010r.

Białogóra - wieś letniskowa licząca 250 mieszkańców, położona w odległości około 12 km na pn. zach. od Żarnowca, na Wybrzeżu Słowińskim i 1,5 km od brzegu morskiego. Otoczona jest z trzech stron lasami, porastającymi m.in. wydmy nadmorskie. Posiada znakomitą plażę nad pełnym morzem. Wymieniona po raz pierwszy w krzyżackim przekazie źródłowym z 1414-38 r. w formie Weissenberg, która jest tłumaczeniem polskiej nazwy, występującej w inwentarzu dóbr i dochodów biskupstwa włocławskiego z 1534 r., gdzie użyto formy Bialagora. Późniejsze źródła podają formę Bialagura (1659), Biała Góra (1772) i inne. W 1951 r. ustalona została ostatecznie nazwa Białogóra. Tak samo nazywa się nadmorska, 16,8 m wysoka, zalesiona wydma, leżąca w odległości 2,5 km na pn. wsch. od wsi. Znajduje się ona przy drodze do przysiółka Piaśnica pod Dębkami (patrz hasło), w odległości 7 km od Białogóry. Na południe od tej drogi rozciągają się rozległe Białogórskie, a dalej Wierzchucińskie Bagna. Od strony morza natomiast ciągnie się pasmo wydm, z których jedna osiąga wysokość 28,6 m n.p.m., a leżąca w pobliżu Piaśnicy 32 m. Omawiana droga biegnie obok leśnego rezerwatu „Białagóra" o pow. 55,27 ha. Stanowi on fragment nadmorskiego boru bagiennego, który otacza dwa rozległe obniżenia terenu, położone na zapleczu wydm. W rezerwacie występują rzadkie gatunki roślin, charakterystycznych dla zbiorowisk atlantyckich, m.in. wrzosiec bagienny, przygiełka brunatna, ponikło wielołodygowe, woskownica europejska, wełnia-nka i trzy gatunki rosiczki. Ten zespół roślin należy do rzadkości w naszym kraju i zasługuje na szczególną opiekę człowieka. W odległości 1,5 km na południe od Białogóry znajduje się przysiółek Bialogórski Młyn, obecnie niefortunnie nazywany Górczynem, gdyż leży w dolince. Naprzeciw młyna rośnie sędziwy dąb o obwodzie pnia 4,80 m i wysokości 25 m. W położonej 2,5 km dalej wsi Słuchowo, w parku wiejskim rosną dwa stare buki (pomniki przyrody), wysokości 25 m i obwodach 3,80 m (czerwony) i 3,40 m. W tejże miejscowości, przy drodze do Wierzchucina znajduje się dąb liczący około 400 lat, o obwodzie 4,5 m. Wycieczki piesze z Białogóry do ujścia rzeki Piaśnicy pod Dębkami (7 km) oraz wsi Osieki przez Słuchowo (8 km; w tym ok. 7 km leśną drogą). W Osiekach kościół barokowy z 1 poł. XVIII w., z wyposażeniem barokowym (ambona, ołtarz, lichtarze) i starsza chrzcielnica oraz dzwon gotycki. Dwór z 1 poł. XIX w., neogotyk, zabytkowe budynki gospodarcze. Zaniedbany park ze starodrzewem. lodowej wody roztopowe z ustępującego lądolodu. Szlakiem ich odpływu była dzisiejsza Pradolina Kaszubska, Zatoka Pucka, Pradolina rzeki Płutnicy i teren Nadmorskich Błot, których częścią jest obszar Bielawskiego Błota. Na tym wielkim torfcwisku występują obficie wełnianki, głównie wełnianka pochwowa z pęczkami białego puchu na końcach pędów. Nadto wśród licznych roślin torfowiskowych spotkać można wrzosiec bagienny, woskownicę, bardzo rzadką malinę moroszkę, jeżogłówki, paproć wodną, gałuszkę i inne. Najpiękniej wygląda rezerwat podczas kwitnienia wrzosu w sierpniu i z początkiem września. Nieprawidłowa gospodarka w rezerwacie, ingerencja gospodarcza okolicznej ludności zniszczyły to unikatowe wrzosowisko typu atlantyckiego. Przedsiębiorstwo „Las" prowadzi rekultywację i zagospodarowuje część torfowiska, na które wprowadza borówkę amerykańską, dającą duże i smaczne jagody. Podczas kwitnienia wełnianki rezerwat przypomina ogromny dywan utkany ze śnieżnego puchu.

ocena 4/5 (na podstawie 21 ocen)

Białogóra, Kaszuby, Dębki, nad morzem, Krokowa, wczasy