201610122 70-534, / DEV-401, / 070-461, / 102-400, / 70-417, / 70-487, / 70-413, / 70-483, / PHR, / P2065-036. And 9A0-388. And M8010-663. And M8060-655. And MB2-712. And F50-528. And F50-536. And C9560-515. And C9520-421. And C9010-252. And C9020-460. And C9550-412. And C9020-970. And 303-200. And CBAP, | 210-065, | HP2-H33, | 642-999, | 300-080, | 070-480, | 70-346, | CSSBB, | 352-001, | 700-039, | 70-331, | 220-802, | MB6-704, | S90-03A, | MB0-001, | 070-489, | MB7-701, | GPEN, | CTFL_001, | 500-452, | 200-125, | 640-554, | CCD-410, | 70-688, | GCFA, | C2180-401, | C4040-251, | CSSGB, | 100-101, | 70-489, | 1Z0-068, | 1Z0-064, | C4040-250, | 70-534, / DEV-401, / 70-461, / 102-400, / 70-417, / 70-487, / 70-413, / 70-483, / CV0-001, | 2V0-620, | 70-467, | 70-347, / CISSP, / 70-534, / 70-461, / 210-260, / 70-461, / 70-461, / 210-260, / 350-050, / HP2-Z33, / 1Z0-052, / 70-346, / 70-457, / 70-462, / 070-488, / 700-280, / CCA-500, / NS0-101, / C4040-252, / C_TBI30_73, / 70-532, / HP0-D31, / 70-662, / 2V0-621, PR000041, / MB2-703, / 400-101, / 300-135, /
wczasy.org

Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Kołobrzeg

03 wrzesień 2013r.

Kołobrzeg Kołobrzeg to jedno z najpiękniejszych polskich uzdrowisk. Przed wiekami miasto leżało na tzw. „Szlaku solnym" i słynęło z produkcji soli. Dziś nosi miano „Perły Bałtyku", o czym przesądzili już przedwojenni kuracjusze oraz tutejsza woda mineralna (solanka), borowina, klimat i wszechobecna zieleń. Do naszych czasów przetrwał średniowieczny układ urbanistyczny i dominująca nad miastem Bazylika Konkatedral-na z bezcennymi zabytkami sztuki gotyckiej.

ocena 4/5 (na podstawie 1 ocen)

Latarnia morska Świnoujście

03 wrzesień 2013r.

Latarnia morska Świnoujście wysokość wieży 68 m, zasięg światła 46,4 km Stoi u nasady falochronu wschodniego, u ujścia Świny do morza. Jest najwyższa nad Bałtykiem i jedną z najwyższych w świecie. Wzniesiona w 1857 roku zachowała się do czasów dzisiejszych w niezmienionej formie tylko dzięki niesubordynacji niemieckiego latarnika, który w czasie wycofywania się ze Świnoujścia wojsk niemieckich nie wykonał rozkazu wysadzenia jej

ocena 4/5 (na podstawie 1 ocen)

Podbój Prus (1230-1283r)

22 sierpień 2013r.

PODBÓJ PRUS (1230—1283) 1. Podbój ziem nadwiślańskich (1230—1242) Pierwsza kolonia Krzyżaków liczyła 7 rycerzy-zakonników pod dowództwem Hermana Balka; łącznie z giermkami nie przekraczała ona zapewne liczby 70 osób 26. Stan ich prawdopodobnie szybko wzrastał. Początkowo Krzyżacy osiedli w Nieszawie. Następnie przy pomocy księcia Konrada przeszli przez Wisłę i odbudowali w roku 1231 istniejący tu dawniej gród w Toruniu. Stąd przystąpili do zwalczania Prusów, którzy znaleźli się w tym czasie aż u brzegów Wisły. W roku. następnym miało zostać opanowane Chełmno .

ocena 4/5 (na podstawie 1 ocen)

Pomorze Wschodnie w Dobie Utrwalania Ustroju Feudalnego(1230-1310)

22 sierpień 2013r.

POMORZE WSCHODNIE W DOBIE UTRWALANIA USTROJU FEUDALNEGO (1230—1310) POCZĄTKI ZAKONU KRZYŻACKIEGO NA ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ I W PRUSACH 1. Założenie zakonu krzyżackiego Spośród trzech wielkich zakonów rycerskich: joannitów, templariuszy i Krzyżaków, powstałych w okresie wypraw krzyżowych, ten ostatni był najmłodszy. Stanowił też ich syntezę. Zakon joannitów został założony w celu niesienia pomocy i opieki lekarskiej pielgrzymom przybyłym do Palestyny (około 10710 roku); dopiero z czasem połączył on służbę samarytańską z rycerską (od roku 1130). Symbolem jego działalności był szpital przy kościele Św. Jana w Jerozolimie

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

Prusy i Polska w XII wieku

22 sierpień 2013r.

PRUSY I POLSKA W XII I NA POCZĄTKU XIII WIEKU 1. Pogranicze prusko-pomorskie i prusko-mazowieckie (granice etniczne i polityczne) Na temat pogranicza prusko-pomórskiego w XII i XIII wieku powstały w historiografii dwa poglądy. Jedni utrzymują, że granicą etniczną i polityczną między słowiańskimi Pomorzanami i pruskimi Bałtami była nadal Wisła, jak w wiekach poprzednich, drudzy zaś twierdzą, że już we wczesnym średniowieczu nastąpiło przesunięcie żywiołu pomorskiego

ocena 4/5 (na podstawie 1 ocen)

Przeobrażenia Gospodarcze i Społeczne w XIII wieku na Pomorzu

22 sierpień 2013r.

PRZEOBRAŻENIA GOSPODARCZE I SPOŁECZNE NA PRZEŁOMIE XII/XIII WIEKU 1. Krajobraz geograficzno-ekonomiczny Wysiłek osadniczy poprzednich Wieków doprowadził na przełomie XII/XIII wieku do poważnych przeobrażeń w krajobrazie geograficzno--ekonomicznym Prus. Wprawdzie nad całością krajobrazu -dominowały jeszcze bory, lasy i wody, zwłaszcza stojące, to jednak w wyniku wzmagającego się osadnictwa i wzrostu zaludnienia wytworzyły się tutaj dwie strefy ekonomiczne.

ocena 4/5 (na podstawie 1 ocen)

wszystkie wpisy